המיומנויות הרגשיות והחינוכיות של המחנך חיוניות ללמידה

מאת: S. Jones

Jones S, Bouffard S, Weissbourd R. Educators' social and emotional skills vital to learning. Phi Delta Kappan [serial online]. May 2013;94(8):62-65.


מאמר זה דן ביכולות הרגשיות והחברתיות של המורה, וטוען שהן חיוניות לאפקטיביות שלהם כמורים ולהצלחה של בתי הספר ושל תלמידיהם.

במאמר מצוין הרעיון של למידה רגשית וחברתית ( בראשי תיבות SEL) כחלק מההתפתחות של המורה ונבחנת חשיבותו עבור הפחתת השחיקה והלחץ של המורה.


להיות קונקרטיים לגבי למידה רגשית וחברתית
למידה רגשית וחברתית היא לעתים קרובות מונח – על עבור טווח של יכולות מאינטליגנציה רגשית ועד לוויסות עצמי.

היכולות של למידה רגשית וחברתית מקיפות שלושה תחומים:
תהליכים רגשיים הכוללים רגשות תיוג והבנה מדויקים; פיקוח על רגשות והתנהגות לפי המצב; הבנת נקודת המבט של הצד השני והצגת אמפתיה. 

מיומנויות בין-אישיות/חברתיות הכוללות הבנת רמזים חברתיים (כגון: שפת גוף וגגון הקול); התייחסות נכונה לכוונה לגבי התנהגותם של אחרים; יצירת אינטראקציה חיובית עם תלמידים ומבוגרים אחרים, והתנהגות בדרכים חברתיות (כגון: הצעת עזרה).

וויסות קוגניטיבי הכולל שמירה על תשומת לב ומיקוד; שילוב זיכרון עיכוב דחפים שאינם מתאימים למצב (לדוגמא: לא לצעוק על תלמיד), וגמישות המשנה את ההתנהגות כאשר יש צורך בכך (לדוגמא: לנסות גישה חדשה כאשר אסטרטגיית הלמידה אינה עובדת).

תרבויות תומכות של בית הספר לא רק מגבירות את היכולות הרגשיות והחברתיות אצל סגל בית הספר אלא גם קובעות תנאים לשימוש ביכולות אלה באופן אפקטיבי.

למידה רגשית וחברתית של המורים
היכולות הרגשיות והחברתיות של המורים משפיעות על התלמידים לפחות בשלוש דרכים.

ראשית למידה רגשית וחברתית משפיעה על איכות הקשרים בין המורה לתלמיד. מורים הטובים בוויסות רגשותיהם צפויים יותר להציג שביעות רצון גבוהה יותר מהעבודה והשפעה חיובית.

מורים רגועים, חיוביים ושבעי רצון צפויים להיות מצוידים טוב יותר כדי לטפל בתלמידיהם ברגישות ובחמימות, אפילו כאשר התלמידים מתנהגים בדרכים מאתגרות.

כאשר לתלמידים יש איכות גבוהה של קשרים עם מוריהם, יש להם יכולת לימודית גבוהה יותר והתאמה חברתית טובה יותר.

לעומת זאת, כאשר בין התלמידים ומורים שוררים יחסים שליליים או יחסי עימות, התלמידים צפויים פחות להיות מעורבים בית הספר ויותר צפויים להיות בעלי הישגים לימודיים נמוכים.

שנית, המורים מדגימים את הלמידה הרגשית והחברתית עבור התלמידים.

התלמידים לומדים מהדרך שבה המורים מנהלים תסכול, שומרים על שליטה בעצמם ובכיתה, נשארים ממוקדים למול הסחות דעת ומשנים טקטיקות כאשר יש צורך בכך.

התלמידים גם לומדים מהדרך שבה המורים מטפלים בתלמידים הזקוקים למיומנויות טובות יותר של למידה רגשית וחברתית, כגון: כאשר התלמידים מתנהגים באכזריות זה כלפי זה.

שלישית, יכולות הלמידה הרגשית וחברתית של המורים צפויים להשפיע על ניהול וארגון הכיתה שלהם. כאשר כל מורה יודע כי שמירה על סביבה רגועה, מאורגנת ומווסתת היטב היא חיונית.

סביבות כאלה כוללות גישות לניהול התנהגות אפקטיבית כמו גם פרקטיקות המעודדות יצירתיות, אוטונומיה ובחירה של התלמיד, ורפלקציה של התלמיד.

כדי לבנות סביבות כאלה, על המורה לשמור על תחושת רוגע, להיות מאורגן, להרגיש שליטה בכיתה, ולפתח אמון חברתי עם התלמידים ועם המשפחות שעשויים להיות שונים ממנו.

שחיקה ולחץ
הלחץ משפיע על שלושה נתיבים מהלמידה הרגשית חברתית של המורה לתוצאות של התלמיד.

ראשית, מחקר שנערך עם הורים ומורים מציע שכאשר מבוגרים לחוצים ו/או מדוכאים, האינטראקציות שלהם עם ילדים הופכות לפחות חמות, ליותר קשות וקשורות יותר לקונפליקטים.

שנית, מורים בעלי מיומנויות מוגבלות של וויסות רגשי עשויים להיתקל בקושי בהתמודדות עם לחץ ולהיאבק כדי להדגים ניהול לחץ אפקטיבי מול התלמידים.

שלישית, מחקר במדעי המוח מראה שלחץ גם מפריע לתהליכי וויסות קוגניטיביים, כולל תשומת לב, זיכרון ופתרון בעיות.

בו זמנית, סביר כי יכולות למידה רגשית וחברתית מוגבלות יכולות להחמיר את הלחץ של המורים.
על כן, כל גישה לבניית היכולות של למידה רגשית וחברתית של מורים חייבת לפנות ללחץ של המורה.

התערבויות מבטיחות
מספר מוגבל של התערבויות תוכנן כדי לתמוך בלמידה הרגשית והחברתית של ובניהול הלחץ של המורים:

הכשרה הממוקדת ברגש (Emotion-focused training):
תמיכה בוויסות רגשי יכולה לסייע למחנכים להתמודד עם לחץ, תסכול, ואתגרים כמו הנטל הרגשי של טראומה של התלמיד.

לדוגמא: גישת RULER היא התערבות עבור תלמידי k-12, מורים, מנהלים והורים המתמקדת בהכרה ברגש, הבנה, תיוג, הבעה, וויסות.
במהלך ההכשרה הראשונית הנמשכת יומיים, המורים והמנהלים לומדים מהם הכלים שהם ותלמידיהם יכולים להשתמש בהם כדי ליצור כיתות ובתי ספר תומכים מבחינה רגשית.

התערבויות לבניית יחסים (Relationship-building interventions):
ההתערבויות תוכננו כדי לטפח אינטראקציות חיוביות בין התלמיד למורה תוך שימוש באימון, שבו מנטורים מקצועיים מספקים אסטרטגיות ספציפיות ומשוב המבוסס על הכיתה.

לדוגמא: פרויקט 4R’s + MTP הוא גישה חדשה מבטיחה לאימון הממוקד בלמידה רגשית וחברתית.

הפרויקט מתוכנן להגביר תכנית לימודים של למידה רגשית וחברתית מבוססת הוכחה עבור התלמידים, ארבעת ה-R
 (Reading, Writing, Respect,& Resolution – קריאה, כתיבה, כיבוד והחלטיות), עם מערכת תמיכה ופיתוח מקצועי המבוססת על הוכחה,
הנקראת My Teaching Partner (ראשי תיבות: MTP). מערכת ה-MTP מספקת אתר אינטרנט עם סרטי וידאו ומשאבים אחרים שהמורים יכולים להשתמש בהם בכל עת.

המורים באופן קבוע מצלמים עצמם מלמדים שיעורים במיומנויות של למידה רגשית וחברתית, אוריינות ושפה, ומקבלים משוב כתוב ספציפי מהיועצים.

הפחתת מתח ומודעות (Mindfulness and stress reduction):
מודעות מתייחסת הן למצב של הוויה והן לגישה המבוססת על מדיטציה ועל טכניקות אחרות.
כאשר אנשים מודעים, הם ממוקדים, מודעים לרגע, לא שיפוטיים ומקבלים מצבים כפי שהם. אסטרטגיות לבניית מודעות כוללות נשימה עמוקה, רפלקציה, יוגה, ומדיטציה.

לדוגמא: שתי תכניות למודעות עבור מחנכים הן CARE (ראשי תיבות של Cultivating Awareness and Resilience in Education – "טיפוח מודעות וחוסן נפשי בחינוך) ו- SMART (Stress Management and Resiliency Training – ניהול לחץ והכשרת חוסן נפשי).
שתי התכניות מיועדות לבנות מודעות אצל המחנכים, שביעות רצון מהעבודה, רגשות לגבי התלמידים, ויעילות לוויסות רגשות.

שגרת למידה רגשית וחברתית (SEL routines):
כמו התלמידים, המחנכים יכולים להרוויח מהשגרה ומהמבנים שמדריכים אותם בשימוש במיומנויות למידה רגשית וחברתית, השגרה שבה ממשיכים להשתמש במהלך יום הלימודים, יכולה להתקיים בצורה של פעילויות מובנות (כגון: טכניקות להירגעות).

לבנות למידה רגשית וחברתית בעבודה יומיומית
בעוד התערבויות אלה מבטיחות, הן לא מספיקות לכשעצמן.
תמיכה במיומנויות למידה רגשית וחברתית חייבת להיות משובצת בחיי היומיום של בית הספר עבור התלמידים, המורים, אנשי הצוות והמנהלים.

הפיכת הלמידה הרגשית וחברתית לחלק הליבה של העבודה בבית הספר משמעה שילוב פרקטיקות ש: 

בונות מודעות רגשית 
כל אנשי הצוות והמנהלים צריכים לפתח הבנה גדולה יותר לגבי האופן שבו רגשותיהם משפיעים על התלמידים (ועל עמיתיהם).

יש לדון ברגשות המקיפים את ההוראה ואת הלמידה בפגישות אנשי הצוות, בפגישות של התפתחות מקצועית, ולחקור אותם באמצעות כלים כגון: כתיבת יומן, וצפייה בסרטי וידאו.

שילוב רפלקציה בפרקטיקה היומיומית.
רפלקציה – הבנה מה קורה, מדוע, וכיצד זה עשוי להשתנות – היא מיומנות חיונית להוראה אפקטיבית במצבים מאתגרים.
יש להדגים רפלקציה ולחזקה.

להתמודד עם לחץ אישי ומקצועי.
המנהלים צריכים לעבוד כדי להפחית את גורמי הלחץ כמו סוגיות של משאבים ותכנון לוח זמנים.
המנהלים צריכים גם לספק הפניות עבור שירותים לבריאות הנפש כאשר יש צורך בכך.

ליצור תרבות של למידה ושיפור מתמשכים.
פיקוח לא מעריך, דיונים פתוחים של אנשי הצוות, ומדיניות דלת פתוחה יכולים לעודד את אנשי הצוות להיות רפלקטיביים ולהכיר הן ביכולות של למידה רגשית וחברתית והן ביכולות הזקוקות לשיפור.


  לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

  מאמר מצוין המצביע על "צוואר בקבוק" בהכשרת המורים בישראל!
  אנחנו – מרכז אוריאל – מציעים תכנית לפיתוח מקצועי של צוותי חנוך בתחום SEL בשיטת – "מעגל הקשבה" (the way of Council)
  נשמח להיות בשת"פ גם עם מכון מופ"ת
  להרחבה על השיטה ועלינו: http://www.urielcenter.co.il

  פורסמה ב 25/04/2020 ע״י עירן הלוי
  מה דעתך?
yyya