המורים אינם מאמינים בלמידה מקוונת משותפת

מקור:  אתר קו לחינוך

המורים שהשתתפו במחקר סבורים, שהתקשוב מגוון ומשפר את ההוראה, אך למידה מקוונת משותפת מפריעה לתלמידים.
 
"מהם המאפיינים של פעילויות מתוקשבות שמפתחים המורים? האם הפעילויות כוללות למידה מקוונת משותפת?". תשובות לשאלות אלו ביקש למצוא במחקר, שערכו תמר ענבל שמיר ויעל קלי, מהמחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים בטכניון. המחקר הוצג ביום עיון בנושא "האדם הלומד בעידן הטכנולוגי", שערכה האוניברסיטה הפתוחה בחודש מרץ 2006.
לדברי החוקרות, בתהליך הכשרת המורים להוראה מקוונת יש להתייחס לשלושה ממדים; הפדגוגי, הארגוני-ניהולי והטכנולוגי.
הממד הפדגוגי מתייחס למטרות השימוש בטכנולוגיה ולאופן יישומן. חוקרים טוענים, שהשילוב היעיל של הטכנולוגיה בפדגוגיה מתרחש כאשר מורים משתפים פעולה, חולקים אתגרים, הצלחות וקשיים. מורים רבים שלמדו את שילוב התקשוב בהוראה, לא יישמו אותו בכיתות, משום שהרגישו מבודדים ומתוסכלים, ללא תמיכת העמיתים.
 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya