המורה הטוב" , "התלמיד הטוב" ו"בית הספר הטוב" במציאות תרבותית גלובלית

מקור וקרדיט :
משה שנר. "המורה הטוב" , "התלמיד הטוב" ו"בית הספר הטוב" במציאות תרבותית גלובלית," מעוף ומעשה 13 ( 2010 ) .
 
שיח הגלובליזציה מעסיק רבים וביניהם אנשי חינוך המתקשים להשתלב במציאות הדינאמית של ימינו, שבויים בפרדיגמות קלאסיות שעיצבו את בית הספר. המורים – עמלם רב, שכרם דל,  תנאי עבודתם בלתי הולמים, הוראתם נתפסת כחסרת השראה. יש אפילו מי שמעלה מחשבה מערערת לגבי נחיצותם.
בתי הספר ממשיכים לפעול כמערכות סגורות בדרכי הוראה מיושנות , מאופיינים על ידי הפער הרחב בין שגרת בית הספר למציאות התרבותית המסחררת בחוץ. הדיון הנמשך בפרדיגמות הפדגוגיות ההולמות את המציאות של ימינו אינו מביא בדרך כלל לשינוי בעבודת המורים. כאיש מקצוע , המורה הוא אדם בודד. הכיתה שבה הוא פועל סגורה ללא חלונות אל העולם. התלמיד- צרכן הידע הפעיל במציאות המידע המסחררת של הבית- צרכן ידע פסיבי בבית הספר.
במורה הטוב מוצג כ"איש העולם הגדול", כמנחה, כמתווך וכמוביל תהליכי למידה, מדובר בשינוי תפיסתי של המורים את עצמם ואת תפקידם. בהתאם נדרשים אופקים חדשים למערכת הכשרת המורים. התלמיד הטוב מוצג כאישיות לומדת , אוטונומית ובעלת יכולת נווט במערכת תרבותית  פתוחה ומקושרת. הדימוי המוביל בדיון הוא של " תרנגולת חופש" – אנו שואפים להכשיר לומדים שמרחב הלימוד שלהם הוא "העולם".  בית הספר הטוב מוצג כתשתית המטפחת את שני אבות הטיפוס הללו, "מקום" שמאפשר הרפתקה של משמעויות וידע ששותפים לה אנשים צעירים ואנשים "צעירים ברוחם" , קרי מורים.
ראה גם:

    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    בהקשר לנושאים המועלים במאמר זה ראו "פדגוגיה חדשנית או פדגוגיה איכותית בסביבה חדשנית", 4 הממ"מים, גיליון 27 בכתובתhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Minhal/Yerchonim/"הדרך אל מרחב בטוח באינטרנט", 4 הממ"מים, גיליון 28 בכתובתhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Minhal/Yerchonim/

    פורסמה ב 10/02/2011 ע״י מלכה וידיסלבסקי
    מה דעתך?
yyya