המודל של בתי ספר מפיקי ידע באוסטרליה

התעניינות המחודשת ברחבי העולם במודל של בתי ספר מפיקי ידע שפותח באוסטרליה בשנים 2004-2008 . מדובר על מודל קונספטואלי של שני חוקרים אוסטרליים ידועים בשם Chris Bigum and Leonie Rowan מאוניברסיטת  Deakin University. התפיסה של Knowledge Producing School (KPS) יושמה בהצלחה בעשרות בתי ספר יסודיים באוסטרליה ((Queensland primary schools. הנחת היסוד של מודל תקשוב חינוכי זה היא ששילוב המחשבים בבתי הספר אינו טכני אלא אותנטי , כלומר עליו להמריץ את המורים והתלמידים לחקור ולהפיק ידע ולא לתרגל מבחינת טכנית את הכלים המקוונים כפי שנעשה בבתי הספר היסודיים הקונבנציונאליים ברחבי העולם.   המטרה היא להכשיר את התלמידים להשתמש באינטרנט ובכלים מתוקשבים בדרך של חקר וחשיבה גבוהה מסדר גבוה עפ"י העקרונות של Jonassen, D. (2000  תוך עידוד סקרנות וחקרנות של תלמידים.   
תפיסת ה-  Mindtoolsפירושה טיפוח חשיבה אינטלקטואלית של תלמידים שמתמודדים עם איסוף מידע מהקהילה, הבנייתו ועיבודו. המודל של ביה"ס מפיק ידע מתבטא במתן אוטונומיה והעצמה  לתלמידים לבתי הספר לחקור נושאים וסוגיות מעבר לתכנית הלימודים או לקשור את נושאי החקר והפקת המידע להיבטים שונים הנוגעים לקהילה הקשורה לביה"ס . מרבית תהליכי איסוף והפקת המידע על ידי התלמידים הם תהליכים הנוגעים לבעיות אותנטיות אותם חוקרים צוותי התלמידים בבתי הספר היסודיים. המחקרים שליוו את יוזמת Knowledge Producing School (KPS) באוסטרליה מצאו כי אכן דרך הקניית היכולות הקוגניטיביות במודל זה היא משמעותית יותר מהתרגול הטכני ביישומי המחשב והאינטרנט ומהמיומנויות המידעניות הסטנדרטיות שמבקשים להקנות לתלמידי בתי הספר היסודי. כחלק מהרציונאל של היוזמה יכולים התלמידים בבתי הספר היסודיים באוסטרליה ליזום בעצמם פרויקטים של הפקת ידע מתוך הסקרנות שלהם ולא רק מתוך הכתבה של המורים.
 במודל בתי הספר מפיקי הידע יש רציונאל המושפע באופן מובהק מהתפיסה הדמוקרטית של דיוואי ומהשיתופיות עם הקהילה תוך העצמת התלמידים. לא מדובר במודל קונספטואלי פשוט ליישום בבתי ספר והתנגדות המורים בהתחלה הקשתה על ביצוע היוזמה באוסטרליה, אך בהדרגה זכתה היוזמה להזדהות גבוהה יותר ויותר בקרב מנהלי בתי הספר והמורים . המדינות שיישמו את מודל (Knowledge Producing School (KPS  לאחר מכן היו ניו זילנד והונג קונג .  
 
מקורות המידע
 Bigum, C. (2004) Rethinking schools and community: the knowledge producing school, in S. Marshall, W. Taylor & X. Yu (eds), Using community informatics to transform regions, pp. 52-66, Idea Group, Hershey, PA
 S.B. Schneider & Jim Garrison. "Deweyan Reflections on Knowledge-Producing
Schools", Teachers College Record  , Volume 110 Number 10, 2008, p. 2204-2223.
Jonassen, D. (2000). Computers as Mindtools for Schools: Engaging Critical Thinking. Columbus, OH: Prentice-Hall.
 
למידע נוסף :
 
 

    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    אני מעוניינת לקרוא את המחקר השלםתודה איילה

    פורסמה ב 01/12/2013 ע״י איילה כתב
    מה דעתך?
yyya