הל"ל בקהילת למידה מקצועית בית-ספרית

הלנה קימרון ( הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה), משרד החינוך ),  "הל"ל בכיתה ברמות איכות שונות – 'מה עושה את ההבדל?' ", בתוך : יום העיון ( דצמבר 2012 ) במכון מופ"ת , הערכה לשם למידה (הל"ל)

הרצאתה של ד"ר הלנה קימרון התמקדה במאפייני קהילת למידה מקצועית בית -ספרית (בתי –ספר יסודיים) המסייעים לביצוע הל"ל איכותית בכיתה ובאלה הבולמים אותה. במהלכה הומחש הדמיון בדפוסי הל"ל בין הלמידה ברמת הארגון לבין הלמידה ברמת הכיתה ביחס לממדים שונים, כגון : היררכיה ; דיפרנציאליות (התאמה לצרכים ); אוריינטציה ללמידה ולחקירה; אחריות לשיפור; שיתופיות ופומביות; תחושת מסוגלות ועוד בנוסף, הודגם, מתוך חקר מקרה, כיצד קהילת למידה מקצועית בית -ספרית, המתפקדת ברמת איכות גבוהה, תורמת לקידום איכות ההל"ל בכיתה והוצע הסבר תאורטי ליחסי הגומלין בין שתי מערכות אלה. המחקר נערך במסגרת לימודים לתואר שלישי באוניברסיטת תל –אביב ( הלנה קימרון) .

לתקציר הרצאתה של ד"ר הלנה קימרון

למצגת ההרצאה הנמצאת באתר האינטרנט של הכינוס במכון מופ"ת

למאמרים קודמים של ד"ר הלנה קימרון בפורטל מס"ע
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya