הל"ל בהכשרת מורים – יעד לימודי ופרקטיקת הערכה

רובנה רוסנסקי,  " הל"ל בהכשרת מורים - יעד לימודי ופרקטיקת הערכה ",   בתוך: יום העיון שנערך במכון מופ"ת ( דצמבר 2012 ) , הערכה לשם למידה (הל"ל) ,

רובנה רוסנסקי, מכללת לוינסקי לחינוך ומורה בחטיבת ביניים

ממחקרים עולה שרוב המורים אינם מנצלים את שיח הכיתה לקידום הלמידה באמצעות הערכה (להלן, 'שיח הערכה).

הסיבה העיקרית לכך נעוצה בתפיסות ההערכה השמרניות שלהם, ומכאן הצורך להכשיר מורים בעלי תפיסות הוראה והערכה יותר  קונסטרוקטיביסטיות . מחקרים מראים ששינוי תפיסות במהלך הכשרה להוראה יכול להתחולל כתוצאה מחוויית למידה משמעותית הכוללת התנסויות הוראה ודיונים רפלקטיביים על אודותיהם .מהלך למידה כזו תואם מעגל חקירה וכולל : התנסות שבה מיישמים תאוריות ; איסוף ראיות מאירועים המתרחשים בעקבות היישום; הערכת איכות ההוראה באמצעות רפלקציה קבוצתית, בעקבותיה שיפור אסטרטגיות ההוראה וחוזר חלילה . בהרצאה של ד"ר רובנה רוסנסקי הוצגו ראיות משיעורים בקורס 'חקר ההתנסות', המדגימות שיח הערכה בקהילת הלמידה (הוראה והחוקרת, כמדריכה פדגוגית וכמורה מאמנת) סביב התנסויות בניהול שיח הערכה בכיתה וראיות המעידות על תמורות בתפיסות במהלך הקורס.

לתקציר ההרצאה של רובנה רוסנסקי באתר יום העיון , מכון מופ"ת

למצגת ההרצאה הנמצאת באתר הכינוס באינטרנט במכון מופ"ת

ראה גם :

 מאמרים נוספים העוסקים במימשק בין הכשרת מורים ותהליכי הערכה ( פורטל מס"ע )

הערכה כתהליך מכַוון

 שדה ההערכה בישראל וזהותם המקצועית של המורים- היש למכללות להכשרת עובדי הוראה סיכוי במשחק

הכשרת פרחי הוראה להערכה בחינוך רצוי מול מצוי

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya