הלימה ופערים בין ציפיות התפקיד ותפיסת התפקיד בפועל כמנבאי שחיקה בקרב מורים מתחילים

חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, האוניברסיטה העברית ירושלים

העבודה עוסקת במערך הציפיות מתפקיד ההוראה בעיני מורים מתחילים, בפערי התפקיד הנתפסים בין הציפיות למציאות ובתרומת הפערים הללו לניבוי השחיקה בראשית שנת ההוראה ובסופה. העבודה מאירה שתי סוגיות חשובות הקשורות לראשית ההוראה:"הלם המציאות" ו"שחיקה". המחקר מציג שלוש סוגיות בעלות משמעות לחקר קשיי המורה המתחיל: המורה המתחיל כאדם ארגוני, בית הספר כארגון מקצועי וההכרה ואי-ההכרה במקצועיותו של המורה.

במחקר השתתפו 273 מורים לפני ראשית שנת עבודתם הראשונה, 492 מורים מתחילים בראשית שנת ההוראה הראשונה ו-477 מורים שעמדו לסיים את שנת ההוראה הראשונה.

כלי המחקר היו: שאלון "ציפיות התפקיד של מורים – שאלון למורים מתחילים", שאלון "תפקיד המורה ותחושותיו בראשית שנת עבודתו הראשונה" ושאלון "תפקיד המורה ותחושותיו בסיום שנת עבודתו הראשונה".

בין הממצאים: (א)  מבנה הציפיות של מורים מתחילים העומדים להיכנס להוראה הוא מקצועי וכולל: בית הספר כארגון קולגיאלי, תמיכה וגיבוי, הכרת התלמידים (כיבוד סמכות, חיבה וחברות); הכרה ציבורית בחשיבות המקצוע, בית הספר כארגון מקצועי; (ב) רמת הציפיות לפני הכניסה להוראה גבוהה יותר באופן מובהק בהשוואה לתפיסת המציאות בראשית השנה ולקראת סיומה, בכל תחומי ציפיות התפקיד; (ג) האכזבה שמצאה את ביטוייה בפער בין הציפיות לפני הכניסה להוראה לבין המציאות שהתגלתה בראשית השנה מסבירה 35% משונות השחיקה.

המחקר ממליץ על בחינת הדרך שמתמודד בה המורה המתחיל עם ציפיותיו; על בדיקת תפיסת התפקיד של המורה המתחיל ועל תפיסת המקצועיות שלו; על בחינת מאפייני בית הספר; בחינת המושג "אדם ארגוני" ומה הם הפערים הנתפסים בין מאפייניו הארגוניים-מקצועיים של בית הספר לבין מידת הידע הארגוני של המורה המתחיל - כניבוי חומרת "הלם המציאות".

עבודת הדוקטורט נמצאת בחדר העיון של מרכז המידע הבין-מכללתי במכון מופ"ת. מידע נוסף עליה ניתן למצוא במאגר חומרי למידה, הוראה ומחקר.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya