הכשרת מורי המורים העתידיים בתכניות לתארים מתקדמים: פרספקטיבה סינית

Yuan, Rui (Eric). "Preparing future teacher educators in higher degree programmes: a Chinese perspective", Journal of Education for Teaching, Feb2015, Vol. 41 Issue 1, p97-101.

המאמר דן בהכשרה של מורי מורים במערכת ההשכלה הגבוהה הסינית, תוך התמקדות בהכשרה של שלושה סטודנטים ללימודי דוקטורט במחלקה לאנגלית באוניברסיטה סינית. הנושאים שהועלו כוללים העדר התנסות בהוראה בבית הספר בקרב הסטודנטים לדוקטורט, כמו גם ההתפתחות של הסטודנטים כמורים.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

שינויים בהכשרת מורים בסין בשנים 2014-1974

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya