הכשרת מורים תוך התמקדות בפיתוח יכולות רפלקטיביות ויכולות ליצירת קשרים בין-אישיים

Jensen, Elsebeth; Skibsted, Else; Christensen, Mette. "Educating teachers focusing on the development of reflective and relational competences", Educational Research for Policy & Practice, Oct2015, Vol. 14 Issue 3, p201-212.

סקירה מחקרית מקיפה שבוצעה מטעם משרד החינוך הנורבגי ב-2008 סיכמה כי היכולת לבסס ולשמור על יחסי מורה-תלמיד טובים היא חשובה ומרכזית עבור המורה בבתי הספר כיום.

יחד עם יכולת הוראה ויכולת ניהול כיתה, יכולות מכריעות אחרות עבור תוצאות למידה כוללות את ידע המורה והיכולת שלו לבסס יחסים בין-אישיים, לחוש אמפתיה, כבוד וסובלנות, ולגלות עניין בתלמידים ובפוטנציאל שלהם.

הממצאים של נורדנבו ועמיתיו (Nordenbo et al., 2008) מתאימים לתוצאות ממחקרי-על אחרים, ועל כן, המחקר מסכם די פה אחד שהיחסים הבין-אישיים חשובים.

אולם, הגדרה מדויקת יותר וחלוקה למיומנויות קונקרטיות נמנעת לא רק ברמה התיאורטית וההגדרתית, אלא גם ברמה המעשית. כיצד ניתן לתאר מבחינה תיאורטית יכולת ליצירת קשרים בין-אישיים? והאם כלל ניתן ללמוד ולתרגל יכולת ליצירת קשרים בין-אישיים בהקשר של הכשרת מורים?

בפרויקט מחקר ופיתוח נוכחי של התכנית לתואר ראשון בהכשרת מורים באורהוס, דנמרק, המחברים חקרו את התפתחות היכולת ליצירת קשרים בין-אישיים הן מבחינת התיאוריה והן מבחינת הפרקטיקה.

הפרויקט מאורגן ומבוצע בשיתוף פעולה בין סטודנטים להוראה, מורי מורים, מורים מוסמכים וחוקרים, ומאמר מושגי זה מסביר את הרעיונות התיאורטיים, הפרספקטיבות וההשלכות כמו גם המטרות הכוללות ומבנה הפרויקט.

היעד הכללי של הפרויקט הוא להכשיר את הקרקע במחקר פדגוגי ובהכשרת מורים, והמטרה היא לתרום להתפתחות של ידע תיאורטי בתוך תחום אקדמי זה, כך שניתן יהיה להבין את היכולת ליצירת קשרים בין-אישיים וללמד יכולת זו כחלק מהתפתחות מתמשכת של היכולת המקצועית של המורה.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

הפעולה האמפתית השלמה של מורים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya