הכשרת מורים למדעים להוראה מאתגרת בעיות – הערכת פרויקט INSITE בארה"ב

מקור:
 
Preparing Teachers to Use Problem-centered,Inquiry-based Science: Lessons from a Four-Year Professional Development Project,The Interdisciplinary Journal of Problem-based Learning  Vol. 1(1) pp.9 –19.
 
 
בשנים האחרונות מודגש הצורך בארה"ב לעודד שילוב למידת חקר בהוראת המדעים כחלק מניסיון לפתח מיומנויות חשיבה של תלמידים לפתור בעיות אמיתיות. המאמר מתאר בהרחבה את פרויקט INSITEשנמשך כ-4 שנים באינדיאנה בארה"ב ונועד להקנות למורים מדעים יכולות בשילוב הוראה מאתגרת בעיות (PBL) בכיתות שלהם. נקודת המוצא הייתה להקנות למורים יכולת הוראה המבוססת על איתור, גיבוש והצגת שאלות חקר הלקוחות מההקשר של העולם האמיתי. שאלות חקר נועדו לעורר את כל תהליך פתרון הבעיות באמצעות יצירת פרויקטים ותוצרים על ידי התלמידים כולל שימוש בכלים מתוקשבים לשיתוף פעולה בין התלמידים. הערכה כמותית ואיכותנית של פרויקט INSITE מלמדת כי באופן כללי הוא הביא לעמדות חיוביות של המורים למדעים וקידם את למידת החקר בתחומי המדעים. ההצלחה של פרויקט INSITE נבעה הן מהיקף ההשתלמויות המקצועיות שעברו המורים לאורך 4 שנים והן מההנחיה המפורטת שקיבלו במהלך ההשתלמויות כיצד ליישם הוראה מאתגרת בעיות בכיתה.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya