הכנת קורסי MOOC: הבנייה של השכלה גבוהה דיגיטלית חדשה בתוך השיח של התקשורת החדשותית

מאת: Scott Bulfin

Bulfin, Scott; Pangrazio, Luci; Selwyn, Neil. "Making 'MOOCs': The Construction of a New Digital Higher Education within News Media Discourse", International Review of Research in Open & Distance Learning, Nov2014, Vol. 15 Issue 5, p290-305.

מאמר זה פונה לתוצאה החברתית החשובה של הופעתם של קורסי ה-MOOC כתבנית חינוכית על ידי בחינה של הבניית השיח הפופולרי של קורסי ה-MOOC בתוך מקורות הזרם המרכזי של התקשורת החדשותית בארה"ב, באוסטרליה ובאנגליה במהלך 24 החודשים שחלפו.

בייחוד, המחברים מספקים דיווח ביקורתי לגבי מה שהיווה שלב חשוב בהיסטוריה של הטכנולוגיה החינוכית – תוך פירוט התקופה שבה הדיון הפופולרי לגבי קורסי ה-MOOC עלה בחשיבותו על ההשתתפות/שימוש בפועל בקורסים אלו.

המחברים טוענים כי הניתוח הביקורתי של השיח לגבי קורסי ה-MOOC במהלך השנתיים שחלפו מדגיש את המאבקים החברתיים הרחבים יותר לגבי חינוך ולגבי טכנולוגיה דיגיטלית – תוך תפיסת הרגע המשמעותי לפני שדיונים אלה ישככו עם הנורמליזציה וההטמעה הצפויה של קורסי ה-MOOC בפרקטיקה החינוכית.

ניתוח זה גם מאיר את ההשפעות התומכות באופן שבו אנשים רבים תופסים את קורסי ה-MOOC ובשל כך מוביל להבנה טובה יותר של הקבלה/אימוץ ושל הדחייה/התנגדות בקרב אנשי המקצוע ובקרב הציבור הרחב.

קישור למאמר המלא ב-IRRODL


    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya