הכנת דפי עבודה מתוקשבים

מקור: פורום המורים של אלישע בביוף

רקע ותיאוריה

תיאוריית הגמישות הקוגניטיבית CF - Cognitive Flexibility (עפ"י ספירו, קולסון, פלטוביץ ואנדרסון 1988)

תיאוריה זו מציעה כי ידע מורכב יילמד טוב יותר ביישומים גמישים, בהקשר חדש, ע"י למידה מבוססת אירועים (ו/או הקשרים), הכוללים את התכונות הבאות:

 · שימוש בריבוי ובמגוון של ייצוגי ידע.
 · קישור של רעיון/מושג/הבנה מופשטים לתאור ידע בשימוש.
 · הצגה של רכיבי ידע מורכב, בתפיסה "כמו אינטרנטית"
 · הדגשה והעדפה של ידע על פני שחזור זכרון
 · מורכבות רעיונית
 · למידה פעילה

דפי עבודה מתוקשבים – הציפיות

דפי עבודה והנחיה מתוקשבים מיועדים בד"כ לעורר ולהניע פעילות למידה יחידנית מחוץ למסגרות הזמן והמקום של ביה"ס. ככאלה על דפי עבודה אלו לכלול מספר מאפיינים ומרכיבים חיוניים:

 · על דף העבודה להיות גורם גירוי, שיניע את הלומד לבצע את המשימה מרצון ובמידה רבה של היענות

 · בראש וראשונה על משימה להיות מעניינת, מאתגרת, רלוונטית וכתובה בצורה נעימה ומגרה (אם אפשר גם חביבה ומשעשעת)

 · רצוי שלדף העבודה יהיה עיצוב מעניין, אך לא על חשבון בהירות והבנה

 · במשימה "תהליכית" (עם מספר שלבים עוקבים), רצוי כי ישולבו לאורך הדרך (תהליך הביצוע) מפגשים מעניינים / גירויים / הפתעות (ושיהיה ברור מתוך דף העבודה שאלה יבואו).

 · חשוב לשלב בדף העבודה הבטחה לסיוע במקרה של "תקלה"/"מעצור" ושאכן סיוע כזה יהיה זמין, באמצעות דואר אלקטרוני, פורום מתוקשב, טלפון וכו'...

 · כדאי להוסיף למשימה העיקרית של דף העבודה גם משימת רשות (שתזכה את מבצעיה בבונוס, מעל ומעבר למלוא ההערכה, לה יזכו עם ביצוע משימת החובה).

 · על דף העבודה לכלול את כל המידע. הדרוש ללומד, כדי להבין את המשימה המוטלת עליו וכדי לבצעה בהצלחה ללא סיוע צמוד של המורה

 · המשימה תהיה במסגרת היכולות של התלמיד, כפועל יוצא מגילו, משליטתו במיומנויות הנדרשות כדי לבצע את המשימה ואם אפשר גם מרמתו האישית. (כדאי לחשוב על מספר משימות מדורגות ברמות שונות תוך ציון מפורש לאיזה תלמידים מיועדת כל רמה) 

 · הסבר ברור ובהיר של המשימה על כל שלביה, תוך פרוט של (לפחות) הגורמים הבאים:

  •  מטרות
  •  דרכי ביצוע אפשריות
  •   ציון מפורט ומפורש של התוצר הנדרש.

 · במסגרת דף העבודה/הנחיה ישולב מידע רקע ברמה ובהיקף שיספיק לפעילויות המקדימות (טרם השימוש בפריטי מידע שיאותרו ע"י הלומד כחלק מהמשימה). מידע זה יבהיר ללומד את השיוך לתחום הדעת, לנושא, לדיסציפלינת העבודה ואם המשימה היא בין תחומית לנקודות המבט האפשריות. אם מדובר במשימה הדורשת איחזור מידע בעזרת מנועי חיפוש יכלול מידע הרקע: מפוי מושגים ראשוני ו/או מידע המספיק ללומד כדי לבצע מיפוי כזה בעצמו.

 · אם מדובר במשימת חקר עצמית וניתנת ללומד האפשרות להגדרת משימה בעצמו, חשוב שדף ההנחיה יכלול דוגמאות להגדרת שדה המחקר, למשימות המחקר, לשאלות חקר וכן הבהרה לגבי הצורך להתאים תהליכי עבודה (בחירה ומיון מידע, צורכי עיבוד ודרכי ייצוג ידע) לתחום המחקר הנבחר. כתחליף ניתן להפנות את הלומד לדוגמאות מתאימות (בין שהוכנו ע"י המורה לצורך העניין ובין אם כקישור לדפים קיימים ברשת).

 · אם המשימה אינה עוסקת בתהליכי איחזור ודף העבודה כולל הפניות ישירות למידע, חשוב שיהיו אלו הפניות מנומקות המבהירות את סיבת הקישור ואת התוכן של הדף המקושר
אם מדובר באוסף או רשימה של מידע חשוב שתהיה זו רשימה רחבה מספיק, להצגת נקודות מבט שונות ושיהיה בה מספיק מבחר/מגוון להתאמה להתייחסויות שונות של הלומד.
יש להחיל על רשימות קישורים את כל הכללים הנוגעים ל"רשימת הכוונות מקובצת", כולל: שם, נושא/תחום דעת, מחבר, תאריך חיבור/עדכון, מילות מפתח ותקצירים. כמוו כן כדאי להוסיף הערות באשר להתאמת פריט מידע לנושא/לשלב/לתהליך במשימה.

 · חשוב שהמשימה תיבדק ע"י המחבר (ואם אפשר בניסוי מעצב בעזרת מדגם תלמידים), כדי לוודא שהיא ברת ביצוע:

 · שלומד ממוצע אכן יסיק מדף העבודה/ההנחיה (ומהדוגמאות המסופקות) את הנדרש ממנו.

 · שלומד ממוצע אכן יוכל להפיק באמצאות ההנחיות והמידע הכלול בדף המתוקשב את כל הדרוש לו כדי להתחיל בתהליך שהמשימה מחייבת.

 · שאכן קיים ברשת מידע זמין, ברמה ובשפה שהלומד מבין, כדי שיוכל למלא את המשימה/לעבד מידע/לענות על שאלות החקר.

דוגמאות של דפי עבודה מתוקשבים

http://www.edu-negev.gov.il/shelach/pages.html

ביבליוגרפיה

http://tip.psychology.org/spiro.html

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya