הכיוון האופטימלי בהוראה: קיוון מלא או קיוון חלקי

מקור: הרצאה מתוך הכנס השנתי הרביעי של מיטל, תקשוב בהוראה האקדמית, אוניברסיטת בן-גוריון.

ההוראה מרחוק מהווה כיום חלק בלתי נפרד מתוכנית הלימודים במוסדות להשכלה גבוהה ברחבי העולם ובישראל. מפתחי קורסים כבר לא שואלים האם לשלב למידה מרחוק אלא מהי הדרך האופטימאלית של השילוב לנוכח המגוון הרחב של טכנולוגיות העומדות לרשות המשתמשים בסביבות טכנולוגיות מתקדמות (Bonk, 2004)

קורס מקוון הוא קורס העושה שימוש בחלק או בכל המרכיבים משלבי אינטרנט: תקשורת א-סינכרונית, תקשורת סינכרונית והצגת מידע.
הדילמות של מפתחי הקורסים לגבי תכנון ההוראה בקורסים משלבי הוראה מרחוק מתבטאות בהיבטים רבים של שילוב הטכנולוגיה:

  • מהי מידת השילוב של למידה מרחוק בתוכנית הקורס מהי הכמות האופטימאלית של המרכיבים המקוונים בקורס?
  • מהי הכמות הרצויה של מטלות בקורס מקוון?
  • מהו אופי המטלות?
  • מהי צורת הבדיקה של המטלות?
  • האם לחשוף את הלומדים לתשובות העמיתים ולתגובות המנחה?

מחקרים שבדקו עמדות סטודנטים ושל מרצים בזיקה למידת התקשוב מצאו דפוסים שונים של העדפות החל בלמידה מתוקשבת במלואה וכלה בלמידה פנים אל פנים (גילת, שגיא ויעקובי, 2004; שמעוני, קופפרברג וצימט, 2002 ; Gal-Ezer & Lupo, 2002).
בהרצאה הוצגו מודלים שונים של תקשוב ושל מבנה המטלות בקורסים מתחומי דעת שונים וממצאי מחקר בקרב סטודנטים להוראה (ממכללת לוינסקי) המראים שקיים דפוס של העדפה של צורת הלמידה המאפיין את הלומד. דפוס זה בא לידי ביטוי הן בהעדפה של צורת הלמידה וההוראה העתידית והן בתפיסות למידה- הוראה.

מן הממצאים העיקריים:
א. ההחלטה על אופי המטלות תלויה בשיקולים דידקטיים-פדגוגיים ופרקטיים
ב. רוב הסטודנטים מעדיפים שילוב, חלקם מתנגדים ללמידה מרחוק – ואותם צריך לקרב לנושא.

ביבליוגרפיה

גילת, י., שגיא, ר. ויעקובי, ט. (2004). עמדות של סטודנטים כלפי שילוב של מחשב בלמידה. דוח מחקר מכללת לוינסקי לחינוך.

שמעוני, ש., קופפרברג, ע. וצימט, ג. (2002). ההתנסות בהוראה ובלמידה בקורסים משלבי טכנולוגיה במכללת לוינסקי. דוח מחקר מכללת לוינסקי.

Gal-Ezer, J. & Lupo, d. (2002). Integrating internet tools into traditional CS distance education students' attitudes. Computers & Education, 38(4), 319-329.

Bonk, C. J. (2004). The perfect e-storm: Emerging technologies, enormous learner demand, enhanced pedagogy, and erased budgets. Part 1. London: UK: The Observatory on Borderless Higher Education. Retrieved March 10, 2005 from:
http://www.publicationshare.com/part1.pdf

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?

ביבליוגרפיהגילת, י., שגיא, ר. ויעקובי, ט. (2004). עמדות של סטודנטים כלפי שילוב של מחשב בלמידה. דוח מחקר מכללת לוינסקי לחינוך.שמעוני, ש., קופפרברג, ע. וצימט, ג. (2002). ההתנסות בהוראה ובלמידה בקורסים משלבי טכנולוגיה במכללת לוינסקי. דוח מחקר מכללת לוינסקי.Gal-Ezer, J. & Lupo, d. (2002). Integrating internet tools into traditional CS distance education students’ attitudes. Computers & Education, 38(4), 319-329.Bonk, C. J. (2004). The perfect e-storm: Emerging technologies, enormous learner demand, enhanced pedagogy, and erased budgets. Part 1. London: UK: The Observatory on Borderless Higher Education. Retrieved March 10, 2005 from:http://www.publicationshare.com/part1.pdf

yyya