הכול יכול להתפוצץ: שימוש בכלים השלכתיים במרחב הקבוצה

אפשטיין־ינאי, מ' (2016). "הכול יכול להתפוצץ": שימוש בכלים השלכתיים במרחב הקבוצה. אנליזה ארגונית, 22, 83-74.

במאמר מתואר שימוש בכלי השלכתי* כדרך יעילה ופורייה לקדם פעילות קבוצתית ולאפשר התרתם של קונפליקטים ואיתור של 'נקודות עיוורון' (blind spots) בתהליך העבודה. ההבנה של שלבי ההתפתחות בתהליכי הקבוצה והאמונה בהופעה של כוחות לא מודעים בתהליכים אלו מלווים אותי לאורך המאמר, ולכן מודגש הצורך לשמור על עמדה סקרנית ומשחקית נוכח ה'ידוע מראש'.

כמו כן, ניסיתי להדגים במאמר את התרומה של השימוש בשפה מטפורית לניהול השיח בקבוצה ולעידוד חופש דיבור ותחושה לא מאיימת. מסיבות אלו בחרתי להדגיש קטעים מהדוגמה וכן לתאר את המעורבות האישית שלי בתהליך עצמו.

*השלכה היא תופעה פסיכולוגית ופסיכואנליטית שתוארה כבר על ידי פרויד. משמעותה תלויה בהקשר התאורטי שבו היא מוזכרת. אפשר לומר שמדובר בייחוס ייצוגֵי אני לאובייקט או לדבר־מה שאינו אני ונפרד ממנו. כלומר חלקי אני מושלכים החוצה על דבר מה אחר הנושא אותם. ייצוגים אלו יכולים להיות רגשות, מחשבות, פחדים, פנטזיות וכולי. תהליך ההשלכה מתנהל באופן טבעי ולא מתוכנן במצבים רבים (למשל משחקי ילדים, הזדהות עם דמויות בספר או בהצגה), אך אפשר גם להשתמש בו כאמצעי לפתח מנטליזציה ולקדם שינוי.

אם כן, כלים השלכתיים הם כלים ממשיים או סמליים המזמינים או מעודדים תהליך זה של השלכה כדי לגרום למודעות, לתשומת לב, לזיהוי, להקלה במצוקה או לצמיחה. כלים השלכתיים מוכרים הם קלפים טיפוליים, שימוש בארגז חול, משחקי תפקידים וטיפול ביצירה ובהבעה על סוגיו.

קישור למאמר המלא

ראו גם:

כל היתרונות וכל החסרונות של למידה בקבוצה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya