היחסים ההדדיים בין תיאורית האינטליגנציות המרובות והלמידה המתוקשבת

מקור וקרדיט:
Mark Riha and Rebecca A. Robles-Piña. "The Influence of Multiple Intelligence Theory on Online Learning," MERLOT Journal of Online Learning and Teaching, Vol. 5, No. 1, March 2009
 
 למידה מתוקשבת מייצגת הזדמנות חינוכית נרחבת יותר לתלמידים וללומדים. מוסדות לימוד הגיבו לאתגר זה בהרחיבם את היקף הקורסים המתוקשבים והתוכניות המתוקשבות. על רקע התפתחות מהותית  זו  בתולדות החינוך בוחן המאמר הנוכחי את היחסים ההדדיים בין תיאורית האינטליגנציות המרובות והלמידה המתוקשבת.  יש מחקרים הסבורים כי בלמידה מתוקשבת יכול הלומד לפצות עצמו על העדר כישורים חברתיים (ביישנות) ולהפגין תכונות אחרות כגון הבנה מעמיקה או מקוריות , וגם לעתים חוסר הביטוי המילולי בכיתה יכול להתבטא בקורס מתוקשב ביכולת כתיבה משופרת. יחד עם זאת, אין עדיין הוכחה מחקרית שסביבה מתוקשבת מעניקה יכולות פיצוי גבוהות יותר לכשרים אחרים. מחקרים בתחום זה אינם רבים ולכן אין עדיין עומק מחקרי לסוגיה זו . לאחר הצגת תיאורית האינטליגנציות המרובות עובר המאמר להשוואה קצרה בין השפעת תיאורית האינטליגנציה המרובות בלמידה מסורתית לעומת למידה מתוקשבת תוך התמקדות בדינאמיקה הקבוצתית ותוכניות הלימוד הרלבנטיות. לדעת המאמר, הבנה טובה יותר של הלומדים, המרצים או המורים לקטגוריות השונות של האינטליגנציות המרובות יש בה כדי לקדם את היישום המועיל שלהן בסביבות מתוקשבות. כך לדוגמא, המורה או המרצה יכול לאפשר ללומד בעל יכולת מילולית מוגבלת להתבטא יותר באמצעים ויזואליים בהם הוא חזק יותר. בהקשר זה, ניתן לאפשר, לדוגמא,  ללומד להכין מצגת ויזואלית אפקטיבית במקום לכתוב חיבור טקסטואלי על נושא כלשהו. מאחר ובלמידה מתוקשבת הלומדים חייבים לקחת על עצמם אחריות רבה יותר ללמידה בהשוואה ללמידה המסורתית הרי שהלומד  עצמו  יותר מכולם צריך להיות מודע יותר לנקודות החוזק וחולשות בטווחי האינטליגנציות המרובות שלו.
 
 
מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?