הידע הטכנולוגי, הפדגוגי והתוכני של מורים בבית הספר היסודי

Roig-Vila, Rosabel; Mengual-Andrés, Santiago; Quinto-Medrano, Patricia. "Primary Teachers' Technological, Pedagogical and Content Knowledge", Comunicar, 2015, Vol. 23 Issue 45, p151-159.

המטרה של מחקר זה היא לנתח את הידע הטכנולוגי, הפדגוגי והתוכני הדרוש למורים בחינוך היסודי כדי לשלב טכנולוגיות מידע ותקשורת (Information and Communication Technologies - ICTs) בהוראה.

המחקר התבסס על מתודולוגיה כמותית לא-ניסויית שכללה 224 מורים בחינוך הקדם יסודי ובחינוך היסודי העובדים באליקנטה (Alicante) שבספרד.

התוצאות החשובות הראו כי למורים יש ידע רב יותר בתחומי הפדגוגיה והתוכן מאשר בטכנולוגיה, אשר משמעותו היא שרמת הידע הטכנולוגי שלהם אינה מספיקה כדי לשלב ICTs במשימות ההוראה שלהם.

בנוסף, זוהו הבדלים משמעותיים לגבי המגדר ושנות הניסיון, וקשר בין שימוש מהנה בטכנולוגיה לבין הידע של ההיבטים המהותיים שלה.

הממצאים מאשרים את הצורך בקמפיין לאוריינות דיגיטלית הפונה למורים, המערב לא רק הכשרה טכנולוגית אלא גם גישה כוללת של פדגוגיה ותוכן.

דבר זה הוא בהתאם למודל ידע התוכן הטכנולוגי והפדגוגי (Technological Pedagogical Content Knowledge – TPACK), המופיע כמסגרת התייחסות שיש לקחת בחשבון כאשר מדובר בהתפתחות מקצועית של מורים ולקשר בינה לבין תהליכי הוראה-למידה בכיתה, בכל מקום שבו טכנולוגיות תקשורת ומידע קיימות.

למאמר המלא באנגלית

ראו גם:

אימוץ טכנולוגיה על ידי מורים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya