הטקסונומיה של שימוש בעולמות וירטואליים בחינוך

Duncan, Ishbel, Miller, Alan and Jiang, Shangyi. "A taxonomy of virtual worlds usage in education", British Journal of Educational Technology; Nov2012, Vol. 43 Issue 6, p949-964.


מאמר זה מתמקד בשימוש בעולמות וירטואליים בחינוך.

המאמר ערך סינתזה של יותר מ-100 מאמרים אקדמיים, דוחות ואתרים חינוכיים מרחבי העולם.

הטקסונומיה הנגזרת ממאמרים אלה, מתארת את העבודה התיאורטית והמעשית העכשווית לגבי השימוש בעולמות וירטואליים, בייחוד בתחום החינוך.

הטקסונומיה מזהה סדקים עמוקים בפרקטיקה ובמחקר הנוכחיים המקושרים לתיאוריה החינוכית ובסביבות מדומות, אולם היא גם מתארת את המחסור בעבודה בתחומים חשובים, כגון: הערכה, דירוג ונגישות.

מה כבר ידוע בנושא זה?

השימוש בעולמות וירטואליים לתמיכה בחינוך הוא נרחב והולך וגדל.

קיימים מחקרים רבים לגבי השימוש בעולמות וירטואליים בחינוך.

עולמות וירטואליים משמשים בעיקר בחינוך שיתופי או בחינוך המבוסס על סימולציה.

מה מאמר זה מוסיף?

ניתוח וסינתזה של יותר מ-100 מאמרים אקדמיים ועולמות וירטואליים, של סביבות וירטואליות בעלות משתמשים רבים וסביבות למידה וירטואליות; דיפרנציאציה טקסונומית המבוססת על האוכלוסייה, על פעילות חינוכית ועל תיאוריית הלמידה; מאזן של היתרונות ושל החסרונות לגבי שימוש בעולמות וירטואליים בחינוך.

השלכות עבור הפרקטיקה ו/או מדיניות

מניע את השימוש בעולמות וירטואליים כדי לתמוך בלמידה חווייתית, מאחר וקיים קושי לחוות למידה חווייתית בעולם האמיתי בשל אילוצים של זמן, עלות ומקום.

זיהוי הקשיים והאתגרים לגבי שימוש חינוכי בעולמות וירטואליים.

על כך ניתן להתגבר באמצעות עזרה עתידית לזיהוי המקום שבו שימוש בעולמות וירטואליים אינו מוערך; זיהוי המקום שבו המוקד של המחקר הנוכחי הוא פדגוגיה, שיתוף פעולה, למידה המבוססת על חקר וזהות.

 ראה גם :

מורים, תלמידים ועולמות וירטואליים- כנס מופ"ת 2009- הכנס השנתי לתקשוב בחינוך ובהוראה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya