הטקסונומיה החדשה של מרז'אנו : Marzano’s New Taxonomy

מאת: R.J Marzano


בארה"ב, אנגליה  ובאוסטרליה יש כיום הערכה רבה לתפיסות הפדגוגיות של Robert Marzano הידועות בשם : A New Taxonomy of Educational Objectives-2000 . יותר ויותר מכללות ואוניברסיטאות משלבות את המודל של מרזאנו בתכנית הלימודים שלהם.

הטקסונומיה של מרז'אנו מייצגת את אחת הניסיונות החשובים  כיום (..ויש עוד ניסיונות משמעותיים לא פחות  כגון הטקסונומיה של פרופסור דויד פסיג) ליצור עדכון או שינוי בטקסונומיה של בלום.

הטקסונומיה של מרז'אנו מורכבת מארבעה נדבכי ידע עיקריים החשובים ללמידה ופיתוח החשיבה. הנדבך הראשון הוא מערכת העצמית , הנדבך השני הוא המערכת המטה-קוגניטיבית והשלישית היא במערכת הקוגניטיבית. כאשר הלומד מתמודד על מטלת למידה חדשה , המערכת העצמית היא זו שמחליטה אם להמשיך בהתנהגות הקיימת או להיכנס למעורבות למידה במטלה החדשה, המערכת המטה-קוגניטיבית מציבה את המטרות ויוצרת בקרה על הדרך להשגת המטרות הלימודיות. המערכת הקוגניטיבית מעבדת את המידע הנדרש ומערכת נוספת שהיא נדבך הידע (Knowledge Domain ) מספקת את התכנים.

הממדים העיקריים הנגזרים מהמודל של Robert Marzano :

למידה משמעותית ואיכותית על-פי התיאוריה של מרז'אנו, היא מכלול של חמישה ממדים. בכל ממד רוכשים הלומדים כלים להבניית ידע ולטיפוח החשיבה.

• ממד 1: תפיסות ועמדות חיוביות כלפי הלמידה

• ממד 2: רכישת ידע חדש ושילובו בידע קיים
                  דפוסים: תיאורי, רצף, סיבה ותוצאה, מושג, הכללה ועיקרון

ממד 3: הרחבת ידע עיבודו
                השוואה, מיון, אינדואיקציה, דדוקציה

ממד 4: שימוש משמעותי בידע
               חקירה, פתרון בעיות, קבלת החלטות

• ממד 5: הרגלי חשיבה פוריים


מקורות


רוברט מרזאנו מדבר על המודל שלו בסרט וידאו


Designing Effective Projects: Thinking Skills Frameworks
Marzano’s New Taxonom
y

קישור 2

קישור 4

Designing and Assessing Educational Objectives: Applying the New Taxonomy - הספר באמזון

ראה גם :

ה"השבחה" כמיומנות חשיבה מסדר גבוה של אינטליגנציה עתידית דוד פסיג

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya