החשיבות של מורים המשתייכים לקבוצת מיעוט: התפיסות של התלמידים את המורים מקבוצת המיעוט לעומת מורים לבנים

Hua-Yu Sebastian Cherng and Peter F. Halpin. "The Importance of Minority Teachers: Student Perceptions of Minority Versus White Teachers", Educational Researcher, Vol. 45 No. 7, pp. 407–420. October, 2016.

לחלוקה הדמוגרפית בין מורים לתלמידים יש תשומת לב ציבורית הולכת וגוברת. אולם, מחקרים מעטים עסקו בטיעון הנפוץ שתלמידים, במיוחד תלמידים המשתייכים לקבוצת מיעוט, מעדיפים יותר מורים המשתייכים לקבוצת מיעוט על פני מורים לבנים.

תוך שימוש בנתונים ממחקר של "מדד להוראה אפקטיבית" (Measure of Effective Teaching), המחברים מוצאים שהתלמידים תופסים את המורים המשתייכים לקבוצת המיעוט כמועדפים יותר לעומת המורים הלבנים. יש הוכחה מעורבת לכך שהתאמה של גזע בין תלמידים למורים מקושרת לתפיסות מועדפות יותר מצד התלמידים. ממצאים אלה מדגישים את החשיבות של גיוס ושמירה על מורים המשתייכים לקבוצת מיעוט במערכת.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya