החל מהשנה הקרובה כל תלמידי התיכון בפלורידה יחוייבו ללמוד לפחות קורס אחד בצורה מקוונת בלמידה מרחוק


החל מהשנה הקרובה כל תלמידי התיכון בפלורידה יחוייבו ללמוד לפחות קורס אחד בצורה מקוונת

תלמידי תיכון רבים בפלורידה בוחרים להשתתף בקורסים מקוונים.

חלקם עושים זאת כדי להעלות את ממוצע הציונים שלהם. ייתכן שאחרים מעוניינים ללמוד קורסים שאינם נלמדים בבית ספרם.

אבל השנה ( 2012 ) קורסים מקוונים בפלורידה כבר לא יהיו בחירה. הם יהוו דרישה לסיום הלימודים.
החל משנת הלימודים הנוכחית התלמידים, המתחילים השנה את שנתם הראשונה בבית הספר התיכון, יחויבו ללמוד לפחות קורס וירטואלי אחד במהלך לימודיהם בתיכון.

דרישה זו היא חלק מהצעת החוק של בית המחוקקים בפלורידה שהתקבלה בחודש מאי 2011.

לפי מחלקת החינוך של המדינה, מטרתה של הצעת החוק היא להרחיב את ההוראה הוירטואלית לכלל התלמידים כך שהם יהיו מוכנים טוב יותר ללימודים בקולג' ולעבודה במאה ה-21.

מדינה נוספת בארה"ב שהחליטה לאחרונה את כל תלמידי התיכון ללמוד קורסים מתוקשבים בלמידה מרחוק היא מדינת איידהו. ההחלטה שהתקבלה שם בספטמבר 2011 היא שכל תלמיד תיכון הלומד במערכת החינוך באיידהו יהיה חייב להשלים לפחות 2 קורסים מקוונים בלמידה מרחוק כתנאי לקבלת דיפלומה על סיום לימודי התיכון שלו.

בטנסי בארה"ב הבינו כי אבן הנגף ליישום פדגוגי מתוקשב היא השמרנות בתי הספר התיכוניים. לכן, הם יזמו לפני כמה שנים מהלך פדגוגי משמעותי המחייב כל תלמיד תיכון בעיר ממפיס ללמוד קורס מקוון אחד לפחות כחלק מדרישות החובה לסיום ביה"ס תיכון.
טנסי היא לא המדינה הראשונה שנקטה ביוזמה כזו. באפריל 2006 הועבר חוק חדש במדינת מישיגן ארה"ב המחייב את כל המורים ומנהלי בתי הספר בחטיבות הביניים ובחטיבה העליונה להבטיח כי כל ילד הלומד בביה"ס ילמד במהלך לימודיו קורס אחד המבוסס על למידה מרחוק. הרקע לחקיקה החדשה הוא החשיבות הרבה שמייחס משרד החינוך במישיגן להקניית מיומנויות של למידה מתוקשבת, כחלק מההכנה של התלמידים לחיים ולהמשך לימודים גבוהים. ההתנסות בלמידה מרחוק, שעובר כל תלמיד בבית הספר, צריכה להיעשות בהנחיית מורה מביה"ס או בהנחיית מנחה חיצוני. ההתנסות המתוקשבת מקנה לתלמיד נקודות זכות כחלק מהציון הכולל בתיכון.


מקורות המידע :

Erin Kourkounis. "Reaction is mixed to requiring online high school courses", www.pnj.com, Nov. 11, 2011 .

Education Week; 9/21/2011, Vol. 31 Issue 4, p10-10, 1/3p


לקדם תכנית תקשוב באופן מערכתי ע"י חיוב למידה בקורס מקוון בבהי"ס תיכון

5 States Now Require Online H.S. Courses

התנסות מתוקשבת כפעילות חובה בבתי הספר התיכוניים במישיגן ארה"ב

ראה גם :

בתי ספר תיכוניים בארה"ב והאתגר של בתי וירטואליים

אפשר גם אחרת: תכנון יום לימודים שבועי מקוון קבוע בביה"ס התיכון בישראל

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya