החיים ממשיכים אפילו אם יש מצבה: פילוסופיה עם ילדים ומתבגרים באתרי זיכרון וירטואליים

Kizel, A. (2014). “Life goes on even if there’s a gravestone”: Philosophy with Children and Adolescents on Virtual Memorial Sites. childhood & philosophy, 10, 421-443.

בכל רחבי האינטרנט, פועלים אתרים רבים בהתמודדות עם זיכרון קולקטיבי ואישי. אתרי האינטרנט הרלוונטים לזיכרון קולקטיבי מתמודדים עם הבניית הזיכרון של קבוצות סוציאליות (אומות, מדינות, קבוצות אתניות, קבוצות דתיות וכדומה) והם מהווים חלק מן "הדת האזרחית".

אתרי האינטרנט המתמודדים עם זיכרון אישי מנציחים אנשים שנפטרו ושלבני משפחתם, לחבריהם או לאנשים אחרים מקהילתם יש עניין בשימור הזיכרון שלהם.

מאמר זה מציע ניתוח של שיח פילוסופי מורחב שהתרחש במהלך תקופה של שנתיים עם שלוש קבוצות של ילדים ומתבגרים, שחוו אובדן במשפחותיהם או בקהילותיהם ושהיו שותפים בכתיבת טקסטים באתרי זיכרון אינטרנטיים או ייסדו אתרי אינטרנט כחלק מהתמודדות עם האובדן.

מאמר זה מבקש להציע ניתוח נרטיבי של השיח הפילוסופי ולתרום להרחבה של הדיון לגבי הקשר בין "פילוסופיה עם ילדים" ושיטותיה (כגון: "קהילת חקירה") לבין הרשתות החברתיות, מקום שבו מועברים חיים שלמים המערבים ממדים פילוסופיים.

קישור למאמר המלא באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya