הזיקה בין תמיכות מרצה ובין חשיבה מטאקוגניטיבית של סטודנטים בפורום מתוקשב

 

 

מאמר זה דן בזיקה שבין תמיכת מנחה בקורס וירטואלי ובין  חשיבה מטאקוגנטיבית של הלומדים בסביבת למידה וירטואלית.

במאמר מתואר ומנותח קורס ייחודי בנושא דמוקרטיה ורב-תרבותיות אשר נלמד במסגרת תוכנית לימודי תעודת הוראה למורים באחת האוניברסיטאות בישראל.

הממצאים מעידים על  קשר חיובי מובהק בין תמיכות מרצה וחשיבה מטאקוגניטיבית  של הסטודנטים. חשיבות הממצאים עולה במיוחד לגבי בהכשרת מורים, שכן מצופה שהסטודנטים יסתייעו בחשיבה המטאקוגנטיבית שרכשו בקורס בתפקודם כמורים בכיתותיהם ויהוו בעצמם מנחים המעודדים תהליכי חשיבה מטאקוגנטיבית במהלך ההוראה בכלל, והוראה מרחוק בפרט.

 

 

 

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya