הוראת שיטות מחקר במדעי החברה: פרספקטיבות של מומחים לגבי פדגוגיה ופרקטיקה

Lewthwaite, Sarah; Nind, Melanie. Teaching Research Methods in the Social Sciences: Expert Perspectives on Pedagogy and Practice. British Journal of Educational Studies. Dec2016, Vol. 64 Issue 4, p413-430.

בניית יכולת בשיטות מחקר במדעי החברה מוצבת על ידי מועצות מחקר כסוגיה מכריעה לתחרותיות גלובלית. אולם, הפדגוגיות המעורבות לא נחקרו דיין והתרבות הפדגוגית לא פותחה דיה.

מאמר זה נסמך על סקירות תמטיות עכשוויות של ספרות המחקר כדי לדווח על מחקר חדש אשר משנה את המיקוד מהתנסויות אינדיבידואליות של הוראת שיטות מחקר לעדויות אמפיריות ממחקר החוצה שיטות מחקר, דיסציפלינות ואומות.

נעשה שימוש בשיטה של פאנל מומחים דיאלוגי, המערב מומחים בין-לאומיים כדי לבחון פרקטיקות הוראה ולמידה בשיטות מתקדמות של המחקר החברתי.

פרספקטיבות המומחים הפגינו מאפיינים תמטיים משותפים חזקים על פני תחומי שיטות המחקר הכמותיות, האיכותניות והמעורבות במונחים של פדגוגיה, על ידי קישור הלומדים למחקר, מתן התנסויות ישירות וחוויתיות של פרקטיקת מחקר וקידום רפלקסיביות.

מאמר זה טוען שבאמצעות ניתוח של תגובות מומחים לאתגרים הפדגוגיים הייחודיים של שיעורי שיטות המחקר, העקרונות והדוגמאות המבהירות שנוצרו יכולים לעצב את הידע ואת ההבנה הנדרשים לחיזוק התרבות הפדגוגית והפרקטיקה.

קישור למאמר המלא

ראו גם:

מהפוזיטיביזם לפרשנות ולגישות פוסט-מודרניות בחקר החינוך

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya