הוראת מדעים מפעילה: טיפוח מיומנויות של תלמידים עם ליקויי למידה

רובין, ע', בר, ו' ופלביאן, ה' (2016). הוראת מדעים מפעילה: טיפוח מיומנויות של תלמידים עם ליקויי למידה. תל אביב: מכון מופ"ת.

בספר זה מוצגים רעיונות להוראת מדעים בכיתות הטרוגניות שמשולבים בהן תלמידים עם ליקויי למידה. הספר מציע ללמד מדעים את כלל התלמידים באמצעות גישת "הוראת מדעים מפעילה״ (active learning instruction) התורמת לפיתוח מיומנויות קוגניטיביות ומיומנויות תשתית גופניות. גישת ההוראה מבוססת על תאוריות למידה ועל גישות הנסקרות בהרחבה לאורך פרקי הספר.

במרכז גישת ההוראה המפעילה עומד עקרון הלמידה ההתנסותית. השימוש בהוראה מפעילה במדעים הוא חלק טבעי מאימון ותרגול המובילים לשיפור מיומנויות לקויות של תלמידים עם ליקויי למידה. טיפוח המיומנויות נעשה תוך כדי הוראת התכנים המדעיים. הוראה מפעילה של תוכן מאפשרת פיתוח של מגוון מיומנויות, כגון ארגון של עצמים, זמן ומרחב, אימון המוטוריקה הגסה והעדינה לשם ביצוע פעולות במדעים כמו מדידה ודיווח.

על פי המודל המוצע בספר, הפעילויות צריכות להיות מכוונת למוכנות התלמידים בכל שלב. מערך מגוון של אמצעי המחשה ציוריים ומילוליים מלווה את הפעלת התכנית על כל שלביה. מרבית הפעילויות המוצגות בספר נוסו והותאמו לעבודה עם תלמידי בית הספר היסודי, והן משמשות בסיס לפיתוח חשיבה מדעית בבית הספר היסודי ואחר כך גם בחטיבת הביניים ובתיכון. בספר משולבות גם דוגמאות מנושאים שיתאימו להוראה בחטיבת הביניים, כדי שיובן הרצף בתהליכי החשיבה והלמידה של כלל התלמידים.

___________

ד"ר עדנה רובין, דוקטור בתחום הוראת המדעים מהאוניברסיטה העברית בירושלים, מרצה בחוג להוראת המדעים במכללה האקדמית אחוה ומדריכה פדגוגית לפרחי הוראה במסלול בית הספר היסודי והעל-יסודי. בעברה שימשה ראש החוג למדעים במכללת אחוה. חינכה תלמידים ולימדה מדעים לאוכלוסייה הטרוגנית ותלמידים שיש להם ליקויי למידה שונים בחטיבת ביניים בעיר פיתוח. ערכה מחקרים העוסקים בתפיסת מושגים בהוראת המדעים וחקרה את התפיסות של דמות המדען והבנת טבעו של המדע בקרב ילדים ובוגרים במגוון אוכלוסיות. בשנים האחרונות עוסקת במחקרים רב-תרבותיים באוכלוסיות שוליים. עבודותיה סוכמו בספרות המקצועית במאמרים והוצגו בכינוסים מדעיים.

ד"ר ורדה בר, דוקטור לפיזיקה וכימיה מהאוניברסיטה העברית בירושלים, חוקרת ומרצה במחלקות להוראת המדעים באוניברסיטת תל אביב ובאוניברסיטה העברית בירושלים. השתלמה באסטרונומיה במצפים קיט-פיק וסקרמנטו-פיק בנושאים של פיזיקת השמש וכוכבים דמויי שמש. חקרה תפיסות של מושגים ואת התפתחותן בקרב תלמידים בגילים שונים. פיתחה תכניות לימודים וחומרי למידה לבית הספר היסודי ולחטיבת הביניים וכן לתלמידי החינוך המיוחד: לתלמידים המתמודדים עם ליקויי למידה, לתלמידים עם פיגור קל ולתלמידים בכיתות מיוחדות בבתי ספר רגילים. פיתוח חומרי הלמידה והמחקרים בוצעו בהתאם לתאוריה הקונסטרוקטיביסטית, מתוך הדגשת הוראת המדעים המפעילה במסגרת של גילוי מודרך וניצול הסביבה להוראת מדעים.

ד"ר היידי פלביאן, דוקטור לחינוך מיוחד, מרצה בחוג לחינוך מיוחד במכללה האקדמית אחוה ובעבר ראש החוג למדעי הפדגוגיה והחינוך. במשך שנים רבות לימדה תלמידים עם ליקויי למידה מורכבים במסגרות חינוך שונות בשילוב גישה של תיווך וביסוס עקרונות ההוראה שלה על תאוריית ההשתנות הקוגניטיבית. ליקויי למידה, מנקודת מבטה, אינם מכשול ללמידה אלא אתגר שיש להתמודד אתו ולמצוא דרכים חלופיות שבעזרתן תלמידים המתמודדים עם ליקויי למידה יוכלו ללמוד את אותם תחומי דעת כמו חבריהם לכיתה.

לקטלוג הספרים במכון מופ"ת

תוכן עניינים ופתח דבר

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya