הוראת "הסיפור החסידי" כהוראה משמעותית

לוין, ד' (2014). הוראת "הסיפור החסידי" כהוראה משמעותית. ביטאון מכון מופ"ת, 52, 42-39.

הוראת הסיפור החסידי מחייבת ידע היסטורי של הבנת תהליכים חברתיים שהתרחשו בעם ישראל במאה ה-18 במזרח אירופה. ההוראה מפגישה את הלומד עם הווית חיים מופלאה שנשתמרה במפעל ספרותי אדיר של מאות ספרים.

הראשון שהבין את עוצמתם הרבה של סיפורים אלה היה מרטין בובר, הוגה הדעות המפורסם של המאה ה-20. הוא הכיר את ערכה של החסידות והקדיש 40 שנה לחקור אותה. בובר אסף סיפורים חסידיים ופרסמם בספרו הידוע "אור הגנוז". הספר מכיל מאות סיפורים חסידיים, והוא יצא באלפי עותקים ותורגם לשפות רבות.

הקריטריונים הספרותיים הרבים בז'אנר סיפורי זה משקפים את האתוס החסידי, שכן הסיפור יונק ממקורות ישראל קדומים ולימודו מאפשר לתלמיד להרחיב את הידע ברובדי התרבות היהודית, כמו התנ"ך, יצירות חז"ל, המדרש, הקבלה והפיוט על כל ערכיהם ועל צורותיהם הספרותיות.

נוסף על כך, עולם החסידות משמש תשתית חשובה בספרות של עם ישראל ומכאן שהיכרותם של התלמידים את הסיפור החסידי עשויה להעמיק את הבנת יצירותיהם של י"ל פרץ, ש"י עגנון, שמשון מלצר ועוד. גם יצירותיהם של משוררים רבים, כמו אורי צבי גרינברג וזלדה, יובנו היטב על רקע קשריהם עם עולם החסידות.

דמויות הצדיקים בסיפורים הן דמויות ריאליסטיות שניתן להתחקות אחר פרטיהן הביוגרפיים. על המרצה לכוון את הסטודנטים לספרים מתאימים שיכולים לתת מענה ברור ומעניין. פגישת התלמידים עם ספרות זו וחשיפת מרכיביה הפואטיים עשויות להעצים את אהדת הקורא המודרני לכוח היצירה שבה, לאפשר לו להתרשם מגודל אישיותם של דמויותיה, ובתוך כך להפנים את הערכים המוסריים הגלומים ביצירה ספרותית זו.
הוראת הספרות החסידי חושפת את הסטודנט לגילוי רעיונות ולתוכן משמעותי שמקורם בארון הספרים היהודי. עושר רעיוני זה עשוי לעורר בשומע יחס של הערכה לעולם הרוחני של עם ישראל שממשיך אלפי שנים לדבוק בערכים מוסריים של טוהר המידות האישי ונתינה לזולת ללא תמורה. זהו לימוד משמעותי שמפגיש את הלומד עם חוויות קיומיות, עם הבנה עמוקה לנפש הזולת, עם היכולת לתת מעצמך לזולת, להיטיב עמו ולשמחו.

דרך הדיון בכיתה, בשאלות מנחות של המרצה, בחיפוש במקורות, בהשוואה של טקסטים מעבר לטקסט המקורי ובחיפוש אחר סמלים בטקסט – כל אלה עשויים להוביל ללמידה משמעותית. על המורה לתת לתלמידיו את התחושה האמיתית שגם הוא כמותם נמצא במסע של חיפוש וגילוי המשמעויות החבויות בטקסט. עליו להיות קשוב לגילויים הרעיוניים שישמיעו תלמידיו ויחדיו ליהנות מהמסע המרתק של פיצוח הסיפור החסידי.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya