הוראת המדעים בסביבת למידה מקוונת

למאמר המלא - ראו קובץ מצורף מימין

מטרת המחקר היא לבחון את תרומת ההוראה-למידה באמצעות למידה מקוונת בקורס סדנאי להוראת המדעים.
מטרות המשנה:
א. בדיקת האפשרות של קיום קורס בעל אופי סדנאי המשלב מעבדות באמצעות למידה מקוונת.
ב. בחינת השפעת קורס הוראה-למידה מקוונת על הסטודנטים
ג. בחינת השפעת קורס הוראה למידה מקוונת על המרצים

שיטת המחקר

אוכלוסייה:
75 סטודנטים בשנה ב' מהתמחות הגיל הרך, יצירתי וח"מ. 25 מתוכם למדו באמצעות הוראה-למידה מקוונת, על פי בחירה וללא כל מיון מוקדם. הסטודנטים חולקו בין שתי מרצות באופן אקראי. אחת המרצות מומחית בפלטפורמת HL בעוד המרצה השניה טירונית בכלי. שאר התלמידים חולקו באופן שווה בין שתי המרצות ולמדו בקורס במתכונת המסורתית.

כלי המחקר: שאלונים לסטודנטים וראיונות אישיים על פי הצורך. ניתוח רפלקציות של המרצות.

ממצאים ומסקנות

א. מרבית הסטודנטים בחרו ללמוד בקורס המקוון משיקולי זמן - חסכון זמן. למרות שבסיום הקורס דווחו הסטודנטים על השקעת זמן רבה יותר בקורס מקוון בהשוואה לקורס מסורתי, עדיין ציינו שיעדיפו לבחור ללמוד בעתיד בקורסים מקוונים. נראה  שהיתרון של גמישות וארגון וניהול זמן הלמידה, המתאפשר בהוראה מקוונת משמעותי יותר בבחירה.

ב. כמחצית מהסטודנטים העידו על עצמם כבעלי יכולת לימוד עצמית בינונית ובכל זאת בחרו בקורס המקוון. גם הסטודנטים בעלי היכולת העצמית הבינונית עמדו בהצלחה בדרישות הקורס. ממצאים אלו עומדים בסתירה למחקרים המראים שאחד הגורמים המרכזיים בהצלחת לומדים בקורסים מקוונים הוא יכולת הלימוד העצמית הגבוהה, הדבר עשוי לרמז על שימוש אפשרי בלמידה מקוונת כאמצעי לפיתוח ושיפור יכולת למידה עצמית.

ג. המרצות ציינו את שיתוף הפעולה ההדוק ביניהן ואת התרומה ההדדית. כמו כן ציינו את הקשר ההדוק והמשמעותי עם הלומדים בקורס המקוון בהשוואה לקורס מסורתי, המאפשר הנחייה אישית ומותאמת ללומד וכן תורם להערכה אמינה ומדוייקת יותר של הלומדים.
הסטודנטים ציינו את הקשר האישי המיוחד בינם לבין המרצות אשר היו זמינות בכל עת. הקשר הלימודי עם עמיתיהם לקורס תואר כ"יותר מחייב, יותר לימודי וענייני" ולכן תורם יותר. מאידך, טענו שחשו בהעדרו של קשר חברתי במהלך הקורס.

ד. התייחסות הסטודנטים לכל אחת משתי המעבדות המקוונות שבוצעו בקורס היה שונה. בחינת הגורמים לממצאים אלו העלו שביצוע ניסויים בדרך מקוונת אפשרי כאשר הנושא (מים) והציוד מוכרים לסטודנטים מחיי היומיום וכן כאשר ההנחיות ברורות. הקשיים מתעוררים כאשר נושא המעבדה מורכב ואינו מוכר לסטודנטים, כפי שנצפה במעבדה שהתמקדה בנושאים כמו כוחות ואופטיקה.

המחברות ממליצות לתכנן ולבנות מחדש את מערך הניסויים של המעבדות המקוונות במטרה להתאימן לסביבת למידה מקוונת. לדעתן חשוב להקפיד על בהירות ודיוק בהגדרת ההנחיות לביצוע הניסויים. מומלץ לקשור בין הנושאים והמושגים הנלמדים לבין פעילויות מחיי היומיום בעזרת הצגת מטלות אותנטיות. חשוב לאפשר ללומדים המתקשים בביצוע, הנחייה והדרכה אישית לביצוע הניסויים  המורכבים.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya