הוראת המדעים בבתי ספר יסודיים: האם אנימציה שווה אלף תמונות?

Miri Barak and Yehudit J. Dori. Science Education in Primary Schools: Is an Animation Worth a Thousand Pictures? Journal of Science Education and Technology, 2011 ( vol 20)

הוראת המדעים עוסקת במושגים מופשטים ובתהליכים שלעתים קרובות מאוד לא ניתן לראות אותם או לדגת בהם. הפיתוח של תוכנות מסוג Java, Flash ויישומים אחרים המבוססים על הרשת מאפשר למורים ולמחנכים להציג אנימציות מורכבות שמדגימות באופן אטרקטיבי תופעות מדעיות.
המחקר הנוכחי העריך את שילובם של סרטי אנימציה המבוססים על הרשת בתכנית הלימודים למדעים בבתי הספר היסודיים. המטרה של המחברים הייתה לבחון את השיטות של המורים לשילוב סרטי אנימציה והשקפותיהם לגבי תפקידן של האנימציות בהגברת מיומנויות החשיבה של תלמידים צעירים. המחברים שאפו גם לחקור את ההשפעה של סרטים מצוירים על תוצאות הלמידה של התלמידים. תוך שימשו בכלים איכותניים וכמותיים, המחברים ערכו דיונים בלתי פורמליים עם 15 מורים למדעים והעבירו שאלונים קדם-ניסויים ופוסט-ניסויים ל-641 מורים לכיתה ד' ו-694 מורים לכיתה ה שחולקו לקבוצות ניסוי וביקורת.

התלמידים שבקבוצת הניסוי למדו מדע תוך שימוש בסרטים מצוירים ובפעילויות משלימות לפחות פעם בשבוע. התלמידים בקבוצת הביקורת השתמשו בספרי לימוד ובתמונות (still-pictures) ללימוד מדעים.

הממצאים של המחקר (שנערך בישראל) מראים שסרטים מצוירים תומכים בשימוש באסטרטגיות הוראה שונות ובשיטות למידה, ויכולות לקדם מיומנויות חשיבה שונות בקרב התלמידים. הממצאים גם מציינים שאנימציות יכולות להגביר את הסקרנות המדעית, את הרכישה של שפה מדעית ולטפח חשיבה מדעית.

ניתן להסביר תוצאות מבטיחות אלה על-ידי העובדה שהתלמידים עשו שימוש הן ביכולות ויזואליות-ציוריות והן ביכולות וורבליות-שמיעתיות בעת חקירת הסרטים המצוירים בסגנונות למידה ואסטרטגיות הוראה שונים.

קישור לתקציר המאמר באנגלית


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    אשמח לקבל את כל המאמר בעברית/אנגלית

    פורסמה ב 04/07/2012 ע״י נורית דקלו
    מה דעתך?
yyya