הוראת אקולוגיה בסביבת למידה עתירת טכנולוגיה: מודל מדגים הוראה-למידה פורצת דרך לאוריינות במאה ה-21

אלון, ג' (2012). הוראת אקולוגיה בסביבת למידה עתירת טכנולוגיה: מודל מדגים הוראה-למידה פורצת דרך לאוריינות במאה ה-21. במעגלי חינוך, 2, 84-65. נדלה מתוך כתב העת המקוון של מכללת דוד ילין

תארנים: התנסויות למידה, הוראה בסיוע מחשב, אקולוגיה, שיטות הוראה

הקורס "אקולוגיה של הצומח בא"י בסביבה לימודית עתירת טכנולוגיה" משלב את תחום הדעת עם דרך למידה חווייתית ומגוונת בסביבה עתירת טכנולוגיה, במיוחד זו של יישומי .WEB 2.0 בדרך ההוראה בקורס ,חוו הסטודנטים את תחום הדעת אקולוגיה ולמדו עליו, וכצעד נלווה חזקו את המודעות לסביבה מקיימת. ייחוד הקורס הוא שהתכנים, השימוש במשאבי הלמידה הדיגיטליים ואופן העברת החומר, היו שזורים זה בזה ושימשו מודל של פדגוגיה עדכנית. המשאבים כללו יישומים לעיבוד תכנים בכל המדיה: כלים לעיבוד טקסטים ובכלל זה טקסטים במקורות ביבליוגרפיים בספרים מקוונים ובכלים לעיבוד קול, תמונה וסרט במדיה אודיו-ויזואלית. התפיסה הפדגוגית המבקשת לשלב תוכן עם משאבי למידה דיגיטליים, נעשתה לצורך בניית דגם הוראה-למידה התואם לאוריינות התקשוב של המאה ה-21 (משרד החינוך, 2009). הסביבה הטכנולוגית להוראה-למידה אפשרה למידה חווייתית משמעותית, וכך היא באה לידי ביטוי בכתיבה הרפלקטיבית של הסטודנטים בבלוגים שליוו את מהלך הקורס. עם זאת ראוי לציין שאי-אפשר להפריד בין תרומת התכנים לבין התרומה של הכלים הדיגיטליים, ולאפיין מה תרם כל אחד ללמידה החווייתית ולערך הקיימות הנלווה אליה. כדי שהשיעור יהפוך למודל, יש לערוך מחקר של הדגם המוצע בעיקר בכיוון של שיווי משקל בין תוכני תחום הדעת ובין מספר הכלים הדיגיטליים שיש לשלב במהלך קורס, ואם אפשר, יש לבדוק מה תרם כל מרכיב לסביבת הלמידה.

קישור לכתב העת

מקורות
תכנית התקשוב הלאומית, התכנית להתאמת מערכת החינוך למאה ה-21. גף יישומי מחשב. כתובת האתר באינטרנט:


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    שלום,תודה על עדכון בנושא מרתק. אשמח לצפות בדוגמאות מייצגות שילוב טקסט במדיה דיגיטאלית – שליוו את הסטודנטים בתהליך הלמידה וכן אשמח לצפות בתוצר מייצג.תודה מראש

    פורסמה ב 31/01/2013 ע״י רות מור
    מה דעתך?
yyya