הוראת אבולוציה בתכנית הלימודים הרשמית בישראל ובעולם

ד"ר איתי אשר הוא ממונה ניסויים ומחקרים חינוכיים בלשכת המדען הראשי

המסמך הנוכחי סוקר את מקומה של תורת האבולוציה בתכנית הלימודים המחייבת בישראל, בהשוואה לתכניות לימודים מקבילות במדינות נבחרות בעולם.

עיקרי הממצאים:

1. מידע על מסגרות התכנים שייבדקו במבחני פיזה וטימסס בשנת 2015 כולל התייחסות לאבולוציה כתיאוריה מרכזית במדע.

2. לעומת זאת, בכשני שלישים מהמדינות המופיעות באנציקלופדיה של טימסס 2011 (כרך א' וכרך ב') לא רואים כלל התייחסות לאבולוציה בתכנית הלימודים המחייבת. בכשליש מהמדינות יש התייחסות לאבולוציה, החל מהתייחסות כללית מאד ועד התייחסות לתיאוריה כאחת המרכזיות במדע.

3. רק בשתי מדינות (פינלנד ואוקראינה) יש התייחסות מפורשת למוצא האדם בתכנית הלימודים.

4. תכנית הלימודים העדכנית בחטיבת הביניים בישראל דומה בהתייחסות שלה לאבולוציה לרוב המדינות שהתייחסו לנושא (שהן כאמור מיעוט בקרב כלל המדינות שנסקרו).

5. לגבי דרום אפריקה ישנן אינדיקציות לפערים משמעותיים בין תכנית הלימודים הרשמית בנושא אבולוציה ובין תכנית הלימודים שהמורים מלמדים בפועל, בין השאר בשל התנגדות של מורים והורים להוראת האבולוציה. ייתכן שמצב דומה קיים גם בישראל, אך אין נתונים בנושא.

לסקירה המלאה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya