הוראה של מורי –מורים המלמדים מרחוק

סמדר בר-טל, מכללת לוינסקי ומכון מופ"ת. הוראה של מורי –מורים המלמדים מרחוק, כנס מיט"ל 2009, מכללת שנקר, רמת גן.
 
 
 
הגב' סמדר בר-טל הציגה בהרצאתה בכנס מיט"ל 2009 חקר מקרה של הוראה מתוקשבת: פרדיגמה פרשנית – שילוב של נקודת מבט של הנחקרים עם מבטה של החוקרת. הנתונים נאספו במכללה גדולה במרכז הארץ.
המחקר כלל אפיון של ארבעה דפוסים עיקריים של דפוסי הוראה בקרב מורי המורים בזיקה למקצועות ההוראה שלהם: מורי מורים המלמדים מקצועות מדעיים (דגש על ייצוגי מידע), מורי מורים המלמדים את מקצועות האוריינות הן בעברית והן באנגלית (דגש על אינטראקציה בין אישית בין המורה לסטודנטים), מורי מורים המלמדים את מקצועות החינוך, בעבר לימדו באופן סדנאי (דגש על ייצוג מידע, אינטראקטיביות, ארגון וניהול ההוראה והלמידה). מורי מורים המלמדים מקצועות חינוך, בעבר לימדו בהרצאה פרונטאלית (דגש על ארגון וניהול ההוראה והלמידה).
 
מסקנות:
 
  • במעבר להוראה מרחוק נוצרה פדגוגיה חדשה
  • בולט הצורך והחשיבות בהכשרה מוקדמת, מותאמת ולא אחידה של מורי המורים בהתאמה לדפוסים הקשורים לסגנון הוראה ותחום הוראה.
  • לדפוס ההוראה של מורי המורים במכללה להכשרת מורים המלמדים מרחוק, יש השפעה עצומה על ארגון וייצוגי מידע, ארגון וניהול ההוראה, קשרי וסוגי אינטראקציה, תוך ניצול אפשרויות הטכנולוגיה והתאמתם לסגנונות למידה שונים של סטודנטים במגוון מקצועות לימוד.
 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya