הוראה שיתופית מוצלחת בכיתת מדעים

Forbes, Leslie; Billet, Stacy " Successful Co-Teaching in the Science Classroom." Science Scope, Sep2012, Vol. 36 Issue 1, p61-64, 4p


הוראה שיתופית הפכה למקובלת בשטח החינוך, במיוחד בכל מה שקשור לחינוך מיוחד. נמצא כי תלמידים עם בעיות למידה בכיתות של הוראה שיתופית, שיפרו את הרמה האקדמית, התנהגותית, כישורים חברתיים והערכה עצמית בהשוואה לתלמידים בכיתות החינוך המיוחד.

קיימות חמש צורות עיקריות של הוראה שיתופית:

הנהגה ותמיכה, הוראה בתחנות, הוראה במקביל, הוראה חלופית והוראה קבוצתית, כמו לכל טכניקת הוראה, לכל אחת מהן יש יתרונות וחסרונות. במאמר זה יוצגו ויבחנו, תאור של צורת ההוראה, היתרונות והחסרונות של כל שיטה והאפקטיביות שלהן בכיתת מדעים. למרות שניתן לעשות בצורות הוראה אלה שימוש במגוון דרכים, במאמר זה, שני המנחים הם, מורה של החינוך המיוחד ומורה של החינוך הרגיל.

במאמר זה מוצגים נתונים שנאספו במשך שלוש שנים, במטרה להמחיש ולהציג את האפקטיביות וחוסר האפקטיביות של הוראה שיתופית בכיתת מדעים.

הנהגה ותמיכה

אחד המודלים השכיחים ביותר של הוראה שיתופית שהוטמע בחטיבות הביניים ובבתי הספר התיכוניים, הינו, הנהגה ותמיכה. הנהגה ותמיכה זה כאשר עמית אחד בקבוצה לוקח את תפקיד המנהיג והעמית השני מסתובב בין התלמידים, לתת תמיכה. יש שני תת סוגים של הנהגה ותמיכה, האחד, עמית אחד מלמד ועמית אחד עורך תצפיות והשני, עמית אחד מלמד ועמית אחד תומך בסיוע לתלמידים.
המודל בו יש עמית מנהיג והשני צופה, כדאי ורווחי כאשר העמית המלמד ילדים בעלי צרכים מיוחדים, מעוניין באיסוף נתונים. לעיתים, בחינוך, יש צורך בנתונים למגוון של מטרות. אם התלמיד הוא בתכנית התנהגותית, וההתנהגות שלו צריכה להרשם לצורך מעקב ודווח, סגנון זה של הוראה נותן את האפשרות לכך. שיטה זאת יכולה לשמש כאמצעי לראות את היחס בין תלמידים העובדים בכיתה והציונים הגבוהים יותר שהם קבלו. המורה הצופה, יכול לראות, מי מהתלמידים נשאר לעבוד על המשימה ולאסוף את הנתונים וזה מאפשר למורה להשוות את הציונים של תלמידים שהשקיעו במשימה לאלה שלא.

מודל שני עמית מלמד והשני תומך, הוא בר תועלת כאשר יש צורך במתן עזרה לא מתוכננת לתלמידים. המורה התומך עוזר לתלמידים כאשר הם יושבים בכיתה בזמן לימוד החלק הפורמלי בזמן השעור. עוקב אחרי הבנתם את הנושא, כשהמורה הראשון מלמד לפי התכנית והשני שומר שהתלמידים יעסקו במשימה באמצעות קרבה פיזית.

תחנת הוראה

בשיטה זאת, המורים נשארים בכיתות שלהם אבל מחלקים את הנושא והתכן והתלמידים נעים בין הכיתות. אחרי שהורה קבוצה אחת, המורה מחליף את הקבוצה. התכן הנלמד בשיטה זאת, שונה בכל קבוצה. במילים אחרות, המורים מלמדים חלקים שונים של השיעור, קודם לסיכומו וגיבושו. טכניקה זאת עלולה להיות יותר קשה ברמות של חטיבות ביניים ובתי ספר תיכוניים מהסיבות הבאות: כיתות הלימוד של המורים אינן בהכרח סמוכות זו לזו ומתבזבז זמן יקר ורב במעבר בין חדרי הלימוד. התכן נבנה על מושגים שונים וקשה לחבר את התכן וחלק מהמורים לתמיכה בצרכים לימודיים מיוחדים, אינם מוסמכים בנושאים ספציפיים וירגישו לא בנוח ללמד את החומר הזה.

הוראה מקבילה

בגישה זאת, המורים מלמדים את אותו מידע, אבל הם מחלקים את הכיתה ומלמדים בו זמני, בחדרי כיתות שונים. התכן הנלמד בשתי הכיתות הוא זהה. זו שיטה מצויינת לפעילויות חיזוק ולימוד חוזר. בזמן שהכיתה מחולקת לחצי לכל מורה יש תלמידים עם צרכים מיוחדים ותלמידים רגילים. שיטה זאת טובה כאשר בלוח הזמנים של המורה יש זמן העשרה, כדי לתמוך בתלמידים הדורשים עזרה בנושא הנלמד. בשיטה זאת יוצאים נשכרים אם אחד המורים נעדר. זה עוזר מאד אם למורה לצרכים מיוחדים, יש חדר כיתה, אליו הוא יכול לקחת את התלמיד. כותבי המאמר השתמשו באיסטרטגיה זאת כאשר העבירו פרוייקטים קבוצתיים. הכיתה פוצלה והתכן היה זהה.

הוראה חלופית

בחלופה זאת נעשה שימוש כאשר מספר תלמידים זקוקים לתשומת לב מיוחדת. בהוראה חלופית מורה אחד מלמד את הקבוצה הגדולה והמורה השני את הקבוצה הקטנה. שיטה זאת עובדת טוב עם תלמידים עם צרכים מיוחדים או תלמידים המתקשים בנושא. הוראה חלופית היא שיטה טובה מאד לתכניות לימודים מקטעיות. מורה אחד יכול לטפל בתלמידים הזקוקים לעזרה בנושא וללמד אותם שוב בעוד שהמורה השני מלמד את התלמידים האחרים חומר מתקדם.

הוראה בצוות

בטכניקת הוראה זאת המוכרת בשם"Tag-team" או,"one brain in two bodies" נעשה שימוש כאשר שני מורים מעבירים את אותו מידע באותו זמן, באותה כיתה. התלמידים מרגישים שיש להם שתי מורות מקצועיות- מורות תכן בכיתה ולא מורת תכן אחת ומורה לצרכים מיוחדים אחת. זה עוזר מאד למחיקת הסטיגמה של להיות תלמיד בעל צרכים מיוחדים. קיימות דרכים רבות שמורה יכול לסמן לחברו, שהוא עומד להפסיק את העברת החומר לתלמידים וחברו צריך לתפוס את מקומו. הן כוללות, אבל לא מוגבלות רק למחיאת כפיים, הרמת ידיים, הצבעה והתפרצות למעגל הדיבור. המורה לצרכים המיוחדים מרגיש בעל ערך יותר גבוה וכתורם בכיתה וכמרכיב יותר חיוני בתהליך ההוראה. כשאיסטרטגית הוראה מוסברת על ידי אחד המורים, היא יכולה להיות מבוארת ומוסברת בסיגנון למידה אחר על ידי אחר, כך שכל התלמידים קלטו את הנושא. טכניקה זאת מאפשרת למורה המומחה ללקויות למידה ולתלמידים בעלי צרכים מיוחדים, לשאול שאלות הבהרה מהמורה המקצועי שיבהירו את המידע שתלמידים לא שאלו עליו. כותבי המאמר הטמיעו את השיטה בתדירות גבוהה, בדיונים והרצאות שנערכו בכיתה. התלמידים קלטו את המידע, אם לא דרך הסברה אחת, אז דרך הסברה שניה.

בעד ונגד "Pros and Cons"

ללמידה שיתופית יש יתרונות ויש חסרונות. הנוכחות הפיזית של שני מורים בכיתה, מקטינה את היחס תלמיד-מורה, וזה מאפשר למורים לתת תמיכה מקצועית, אחד לשני. זה מוכח שאם המורה לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים תורם ביקורת בונה ביחס למה שנלמד בשיעור, הדבר צריך לעבור התאמה עם הבהרה יותר טובה. ההזדמנות שעמית נוסף יהיה נוכח בכיתה, הנותן תמיכה מקצועית ונותן היזון חוזר על שיעורים ואיזה שינויים יעזרו לתלמידים לקלוט את התפיסות המורכבות. בנוסף, אם תלמיד נמצא בקונפליקט אישי עם אחד המורים, יש מורה נוסף והתלמיד יכול לבקש תמיכה אקדמית וריגשית. כמו כן יש בחדר הכיתה, לפחות, אדם אחד שהוא מומחה בחוקי החינוך המיוחד, המדיניות והנוהלים שכל הזמן מתפתחים. מספר חוקרים מצאו הישגים אקדמים חיוביים אצל תלמידים בכיתות בהן ההוראה היא שיתופית. הנוכחות של שני מורים בו זמנית בכיתה, הפחיתה את ההתפרצויות והסכנות בסביבת הלמידה. הגורמים המתנגדים להוראה שיתופית, מציינים שהוא, מגבלות זמן, הכוללות, חוסר זמן של המורים השותפים בין כותלי בית הספר, לשתף פעולה בתכנון שעורים, בתכנון שעורים ונושאים בניהול כיתה. מכשול נוסף הוא חוסר בזמן משותף לתכנון שהוא לא מתייחס רק לתכנון השעור אלא גם לדיון בצרכי התלמידים. זה המקום שבו תמיכת ההנהלה נכנסת למשחק. תפקיד ההנהלה בהוראה שיתופית אפקטיבית, הינו, בזיהוי הצורך בזמן משותף להכנה ושיתוף פעולה.

מכשול פוטנציאלי נוסף הוא, קונפליקט שעלול להתפתח בין המורים השותפים. הוראה אפקטיבית יכולה להיות לא יעילה אם שני המורים לא יכולים להגיע להסכמה לגבי שיתוף פעולה או שוני של פילוסופית ההוראה או הציפיות מההתנהגות בכיתה. המורה לצרכים מיוחדים איננו נמצא כל היום עם מורה המומחה בתחום התוכן, הוא עובר מספר מורי תכן. גורמים אלה עלולים להשפיע על מידת ההצלחה של הוראה שיתופית והלמידה בכיתה.

מסקנות

למרות שהמחקר על הוראה שיתופית מוגבל בהיקפו, הוא הולך וגדל וממה שזמין לנו היום, הוא בכוון חיובי. אחד ממרכיבי המפתח בהוראה שיתופית הוא, מידת הנכונות של מורי תכן לקבל ביקורת בונה. המורים לתלמידים בחינוך המיוחד, יכולים בדרך כלל, לתת כיוון ועצה איך להסביר, לחזק, או לשנות שעור ספציפי על מנת שיהיה יותר אפקטיבי לכל התלמידים. זה יכול להיות גם יישומי למורי החינוך המיוחד, כשמורי התכן יכולים לתת מבט מעמיק ועצה, כמו כן, כשהם חשים בטחון עצמי עם נושאי תכן ספציפים ומנהיגים את השעור. המורים לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים ירגישו שהם יותר ברי תועלת, בהוראה שיתופית, במקום להיות נוכחים בכיתה, ולרשום הערות כמו תלמידים. דרך הוראה שיתופית, מורי החינוך המיוחד יכולים לשפר ולהעמיק את הידע שלהם בתחומי תכן ספציפיים ומורה התכן יכול לעזור למורי החינוך המיוחד להגיע לכך. זה מספק את ההזדמנות לתת ולקבל ביקורת בונה ולעבוד עם מורה נוסף דבר המביא לזרימה חלקה יותר של הלמידה בכיתה.

אחד האתגרים הגדולים ביותר העומדים בפני המורים המקצועיים, מורי התכן, הוא, בניית אמון בכיתה. מורה התכן צריך להאמין שמורה החינוך המיוחד מכיר את המידע שהוא מספק לתלמידים כשההוראה מועברת אליו. מורי התכן מאפשרים למורי החינוך המיוחד את ההזדמנות להורות באופן ברור את התלמידים. מורי התכן צריכים להיות מוכנים לקבל ביקורת בונה במיוחד בשעורים בהם התלמידים מתקשים להתמודד עם הנושא. מחקר זה ימשך במטרה לקבוע האם הוא מביא תועלת לכלל ציבור התלמידים.

המאמר תורגם מאנגלית וסוכם לעברית ע"י ד"ר גילה אולשר ממכון מופ"ת

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya