הוראה מקוונת, למידה מקוונת ושביעות רצון של הסטודנט: מחקר בן שלוש שנים

Cole, Michele T.; Shelley, Daniel J.; Swartz, Louis B.. "Online Instruction, E-Learning, and Student Satisfaction: A Three Year Study", International Review of Research in Open & Distance Learning, Dec2014, Vol. 15 Issue 6, p111-131

מאמר זה מציג את תוצאותיו של מחקר בן שלוש שנים לגבי רמת שביעות הרצון של סטודנטים לתארים מתקדמים ולתואר ראשון מהוראה מקוונת באוניברסיטה אחת. חמש מאות חמישים ושלושה סטודנטים נטלו חלק במחקר.

התגובות היו עקביות במהלך המחקר, אף על פי שנמצאו מספר הבדלים שצוינו ברמת שביעות הרצון של הסטודנט לאור ההתנסות שלו. לא נמצאו הבדלים מובהקים ברמת שביעות הרצון בהתבסס על מגדר, גיל, או רמת הלימוד.

סה"כ, הסטודנטים דירגו את ההוראה המקוונת שלהם כמשביעת רצון באופן מתון, כאשר למידה בקורסים משולבים או מקוונים באופן חלקי דורגה כמשביעת רצון במעט יותר מאשר למידה בקורסים מקוונים באופן מלא.

"נוחות" היתה הסיבה המצוטטת ביותר לשביעות רצון. "העדר אינטראקציה" היתה הסיבה המצוטטת ביותר לחוסר שביעות רצון.

ההעדפות לקורסים משולבים צפו על פני השטח בתגובות לשאלה הפתוחה ששאלה מה הפך את ההתנסות בקורסים מקוונים או בקורסים מקוונים באופן חלקי למשביעת רצון או ללא משביעת רצון.

ממצאי המחקר תומכים בספרות העכשווית ומחזקים את החשיבות של שביעות הרצון של הסטודנט להתמדה בקורס.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya