הוראה ולמידה בכפר הגלובלי: לקשר, ליצור, לשתף פעולה ולתקשר

Dwyer, Bernadette. Teaching and Learning in the Global Village: Connect, Create, Collaborate, and Communicate, Reading Teacher , Jul2016, Vol. 70 Issue 1, p131-136

העולם הופך למחובר הדדית יותר ויותר באמצעות הטכנולוגיה. כדי לחיות ולעבוד בכפר הגלובלי התלמידים שלנו צריכים לפתח אוריינות גלובלית.

אוריינות גלובלית משלבת טווח של מושגים חופפים הכוללים ממד של סינגור (advocacy), אחריות אזרחית גלובלית, ומודעות תרבותית ולשונית. בנוסף, אוריינות גלובלית מקיפה ריבוי של אוריינויות ומבוססת בפרקטיקות ובאירועים חברתיים, תרבותיים, פוליטיים והיסטוריים.

המאמר דן באופן שבו מחנכים יכולים לרתום את כוחה של הטכנולוגיה כדי לערב את התלמידים שלהם באירועים ובפרקטיקות אוריינות אותנטיים המיועדים לקדם ידע, מיומנויות ונטיות הדרושים לתלמידים כדי לפתח אוריינות גלובלית במאה ה-21.

יוזמות ופרויקטים המיועדים ליצירת אוריינות גלובלית מתוארים בתחומים כגון חיבור קהילות של קוראים ושל כותבים; יצירת הבנה תרבותית באמצעות ספרות ופולקלור; יצירת תקשורת על פני זמן ומרחב; ושיתוף פעולה עם שותפים ללמידה על פני הגלובוס.

קישור למאמר המלא באנגלית

ראו גם:

סקירת ביקורת על הספר "קידום כשירות גלובלית וצדק חברתי בהכשרת מורים"

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya