הויכוח על דמות המורה הטוב נמשך בארה"ב

מקור וקרדיט :
 
Erin Young. What Makes a Great Teacher? PDK SUMMIT OFFERS MANY IDEAS, Phi Delta Kappan. Bloomington: Feb 2009. Vol. 90, Iss. 6; pg. 438, 2 pgs.
 
 
בגיליון פברואר 2009 של כתב העת החינוכי  Phi Delta Kappan נמשך הויכוח על הרכיבים ההופכים מורה למורה מעולה . בסקירה מוצגים עמדות שונות של מומחי חינוך לגבי המצויינות של מורים והדרך למימוש מרכיבי הייחוד , אך ניתן דגש רב לדעתו של פרופסור תומס גוסקי (Thomas Guskey ) מבכירי מומחי החינוך האיכותי בארה"ב המצביע על המורכבות של המחקר אודות מורים מצטיינים. 
 ממחקריו שנערכו במדינת טנסי בארה"ב נמצא כי אין רכיבים חד-משמעיים היכולים להצביע על הצטיינות מורה. מורה מצטיין יכול להפוך בתנאים של בתי ספר מסוימים ואוכלוסיית  תלמידים משתנה למורה בינוני למדי וחסר התלהבות ומורה בינוני יכול לגלות מנהיגות ושיעור קומה בתנאים של ביה"ס אחר וקהילה שונה. להרכב אוכלוסיית התלמידים , לקהילה המקומית, לדינאמיקה  ולאופי הקהילה יש השפעה עצומה על אישיות המורה , טוען פרופסור גוסקי.  עם זאת, הממצאים בעקבות מחקריו מלמדים , כי המורים המעולים משאירים בעקבותיהם חותם שהוא מעבר לתכנון הלימודים ומערך השיעור . חותם זה נוצר בעקבות הזיקה שלהם לתלמידיהם , משנתם החינוכית ותפיסת עולמם החינוכי המשפיעים על התלמידים יותר מהתכנים עצמם. אין מרשם אחיד למנהיגות בהוראה שניתן לצקת ממנו תבנית יעילה בהכשרת מורים , אך חשוב בהכשרת המורים לחשוף את פרחי ההוראה לאוכלוסיות תלמידים שונות .  
 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya