ההתפתחות המהירה של קורסים מקוונים פתוחים מסוג רב-שותפים (MOOC) – כמה אבחנות

Siemens George

המאמר סוקר את ההתפתחות המהירה של קורסים מקוונים פתוחים מסוג רב-שותפים (MOOC) במהלך שנת 2012 תוך התייחסות לחלקם של השחקנים העיקריים כגון Coursera, edX .

הסקירה מציינת את הייחודיות של תפיסת הקורסים המקוונים המשולבים בקונקטיביזם (מבית מדרשם של Siemens and Downes) לעומת הקורסים המקוונים הפתוחים הרגילים מסוג MOCC. השחקן המרכזי בארה"ב של פיתוח פלטפורומות MOOC הוא מיזם מוביל בשם Coursera המשקיע סכומי עתק בפיתוח הפלטפורמות והקורסים המקוונים . אבל מודל ההעברה שלהם נותר מסורתי ומבוסס על סרטי וידאו רבים ומגוונים המשובצים בלמידה המתוקשבת ללא הפעלה אקטיבית ויצירתית של המשתלמים. לעומת זאת, הקורסים המקוונים הפתוחים מסוג MOOC המדגישים את הקונקטיביזם מבוססים על מעורבות גדולה יותר של המשתלמים והפעלתם הפעילה בכל שלבי ההבניה והיצירה של תכנים ופעילויות מתוקשבות.

למאמר
MOOCs are really a platform

The Coursera model

דוגמת קורס מקוון במערכת COURSERA באוניברסיטה אמריקאית

המאפיינים של קורסים אקדמאיים מתוקשבים פתוחים מסוג MOOC

לקחים מהשתתפות בקורס מקוון פתוח רב- שותפים –קורס מפר"ש ( דלית לוי , מכללת סמינר הקיבוצים)

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya