ההתנסויות של מורים מתחילים בבית הספר היסודי עם מדריכים למורה ויומני מעקב עבור הוראת מתמטיקה ומדעים

Bauml, Michelle. "Beginning Primary Teachers’ Experiences With Curriculum Guides and Pacing Calendars for Math and Science Instruction", Journal of Research in Childhood Education, July-Sep2015, Vol. 29 Issue 3, p390-409.

מחקר ניכר מציע שתקנון (standardizing) החומרים של תכנית הלימודים יכול לערער את היכולת של המורים לסייע ללמידה.

אף על פי כן, המדריכים למורים של המחוזות בארה"ב הופכים למתוקננים יותר ויותר, כאשר מורים נדרשים לעשות שימוש ביומני מעקב שנקבעו מראש, המציינים אילו סטנדרטים ללמד במהלך ימים, שבועות או חודשים מוגדרים. הלחץ לציית למדריכים למורה וליומני המעקב הקשורים אליהם מהווה דאגה מיוחדת בקרב מורים מתחילים.

בהינתן סוגיות אלה, חקירה זו בחנה את ההתנסויות של שלושה מורים בשנתם הראשונה עם המדריכים למורה ועם יומני המעקב בכיתות של בית הספר היסודי.

למרות שהמדריכים למורה סייעו למשתתפים ללמוד את תכנית הלימודים ולהחליט כיצד לערוך ברצף את התוכן, המדיניות הנוקשה של הקמפוס שדרשה מהמשתתפים לעקוב אחר יומני המעקב הובילה לדילמות מקצועיות לא נוחות ולהתנגדות מצד המורים.

הממצאים מציעים כי על אף החששות של המורים המתחילים מפני נזיפות והמחסור בידע המקצועי שלהם, הם נושאים "התנגדות עקרונית" למנדט של תכנית הלימודים המתוקננת בהתאם להבנתם את צורכי התלמידים ולאמונות העמוקות שלהם לגבי מה הדבר הטוב ביותר עבור הילדים ועבור הכיתות שלהם.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

מורים, החדשנות של תכנית הלימודים ותצורת המדיניות

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya