ההשפעות של טכנולוגיית המשחק על למידת המתמטיקה של תלמידי בית הספר היסודי

מאת: N. Shin

Shin, N., Sutherland, L. M., Norris, C. A., & Soloway, E. (2012). Effects of game technology on elementary student learning in mathematics. British Journal of Educational Technology, 43(4), 540-560מאמר זה מדווח על ההשפעות של טכנולוגיית המשחק על למידת המתמטיקה של התלמידים כפי שנחקרה בשני סטים של נתונים שנאספו בשני מקצועות שונים.

במקרה הראשון, 41 ילדים שסיימו את כיתה ב' (בני 7 או 8 שנים) משתי כיתות השתמשו במשך 5 שבועות במשחק המבוסס על טכנולוגיה או במשחק המבוסס על נייר.

במהלך 13 השבועות הבאים, שתי הכיתות השתמשו במשחק המבוסס על טכנולוגיה פעמיים בשבוע או יותר משלוש פעמים בשבוע. המערך של קבוצת הביקורת יושם כדי לחקור את ההבדלים בביצוע בין הקבוצות.


המחקר השני בחן את הלמידה של התלמידים בקשר למאפיינים כגון: הביצוע שלהם במשחק, העמדות שלהם כלפי המשחק וכלפי מתמטיקה, והמין והמוצא העדתי שלהם.
במשך תקופה של ארבעה חודשים, 50 תלמידים משלוש כיתות, שסיימו את כיתה ב', שיחקו במשחק המבוסס על טכנולוגיה תחת תנאים שונים בתלות בהכוונה של המורה שלהם.


התוצאות משני המחקרים הראו ששימוש במשחק המבוסס על טכנולוגיה בכיתה היטיב עם התלמידים בכל רמות היכולת בלמידת מיומנויות של חשבון.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya