ההשפעות של היפרטקסט בסביבת מולטימדיה על ההישגים בלימודי יהדות של תלמידי בתי ספר יסודיים וחטיבות הביניים

עבודת דוקטורט, ישיבה יוניברסיטי, ניו-יורק

מקור:

Rossler, Yitzhak (2003). The effects of hypertext in a multimedia environment on the achievements in judaic studies of elementary and junior high school students, Submitted for the Degree of Doctor of Education, Yeshiva University, New York

מטרת המחקר המוצג בעבודה זו הייתה לבחון את ההשפעה שיש לשימוש בהיפרטקסט בסביבת מולטימדיה על ההישגים וההבנה של הלומדים. הטענה המרכזית היא שההתפתחות הטכנולוגית יצרה מציאות חדשה המאפשרת רמה גבוהה של למידה גם בקרב ילדים בני 10 – 15, כלומר בהיותם בשלבי החשיבה ה"קונקרטי" וה"פורמלי". ילדים בגיל זה ישתמשו במכשירים טכנולוגיים כדי לפתח את היכולות להסיק חוקים ולהסביר אירועים בדרך של גילוי עצמי של החוקים. השימוש במכשירים טכנולוגיים יוביל אותם לתוצאות טובות יותר ויעילות יותר.

ההשערה המרכזית היא שטכנולוגיות מודרניות והשימוש בהיפרטקסט מאפשרים אינטגרציה טובה יותר של פרטים מבודדים לכלל שלמות. הדבר מאפשר שימוש יעיל יותר במערכות של גירויים ברמה גבוהה של מורכבות. המחקר מציג ניסיון לבחון למידה שעושה שימוש בטכנולוגיות מתקדמות כבסיס ללמידה יעילה בכיתות הגבוהות של בית הספר היסודי וחט"ב. ההערכה היא שהתפתחות הטכנולוגיה בתחום החינוך דורשת מעבר מהוראה ממוקדת  מורה לסוג שונה של הוראה, המבוססת על השימוש בהיפר טקסט בסביבת מולטימדיה.

שאלות המחקר והשערותיו נבדקו על פי שלושה פרמטרים: (א) כיתה - תלמידי כיתות א' ו- ח'; (ב) מין - בנים ובנות; (ג) רמת לימודים - תלמידים חלשים ותלמידים טובים.

ממצאי המחקר מראים שבכל שלושת הפרמטרים האלה ההישגים בלימוד בעזרת המחשב בהיפרטקסט בסביבת מולטימדיה היו גבוהים יותר מההישגים בלמידה קונבנציונלית.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya