ההשפעות על הביצוע של הלומדים בשימוש במשאבי מידע פתוחים ברשת ומשאבי מידע נבחרים מהרשת בפעילות של למידה מבוססת בעיות

מאת: C. Hsu

Hsu, C., Hwang, G., Chuang, C., & Chang, C. (2012). Effects on learners' performance of using selected and open network resources in a problem-based learning activity. British Journal Of Educational Technology, 43(4), 606-623.

מחקר זה ניסה להשוות בין ההשפעות של שימוש במשאבי מידע פתוחים ברשת לשימוש במשאבי מידע נבחרים מהרשת על הכוונות של התלמידים ביחס לשימוש שלהם במערכת המידע.

נתונים נאספו באמצעות שאלונים לגבי מודל קבלת הטכנולוגיה (technology acceptance model (TAM) ונתונים לגבי אפקטיביות הלמידה נאספו באמצעות ניתוח השונות המשותפת של מבחנים בפעילויות של פתרון בעיות מבוססות רשת.

הניסוי נערך על ידי מיקום תלמידים מקורס מחשבים בבית הספר התיכון בסביבות למידה מבוססות רשת עם משאבים מידע פתוחים או משאבי מידע נבחרים כדי למצוא תשובות למספר שאלות לגבי "מערך תכנות מובנה".

תוצאות הניסוי הראו שתלמידים בעלי הישגים נמוכים השיגו התקדמות משמעותית בבאמצעות שימוש במשאבי המידע הפתוחים ברשת או באמצעות שימוש במשאבי מידע מבחרים מהרשת.

יתר על כן, תלמידים בעלי הישגים גבוהים שלמדו באמצעות שימוש במשאבי מידע נבחרים מהרשת הפגינו ביצוע טוב יותר באופן ניכר מאשר תלמידים שלמדו באמצעות שימשו במשאבי מידע פתוחים.

בנוסף, נמצא כי התלמידים בקבוצה שהשתמשה במשאבי המידע הפתוחים השקיעו זמן רב יותר בקביעה באילו דפי רשת לדפדף ובבחירת מידע מדפי הרשת.

תובנות נוספות של עורכי כתב העת לגבי המחקר :

מה שכבר ידוע לגבי נושא זה של למידה מבוססת בעיות מוכר כאסטרטגיה לימודית חשובה.

לאספקה של הוראות לפתרון בעיות מבוססות רשת יש פוטנציאל להגביר ולאשש את המיומנויות לפתרון בעיות של הלומדים.

יש חשיבות לחיפוש אחר מידע  באינטרנט כדי לפתור בעיות סווג כעירוב של תהליכים קוגניטיביים מסדר גבוה יותר.

טיפוח התלמידים לפתח יכולות לפתרון בעיות מסייע להם בלמידה יעילה של התכנים.

מה מאמר זה מוסיף

חקירה האם סביבות שונות של חיפוש מידע (משאבי מידע פתוחים ומשאבי מידע נבחרים מהרשת) משפיעות על הביצוע בפתרון בעיות מבוסס רשת של התלמידים.

חקירה האם סביבות שונות לחיפוש מידע משפיעות על הישגי הלמידה של התלמידים לאחר השתתפות בפעילות לפתרון בעיות מבוססת רשת.

השלכות עבור הפרקטיקה  בחינוך ו/או המדיניות

שתי הרשתות, הן הרשת עם המשאבים הפתוחים והן הרשת עם המשאבים שנבחרו, מסייעות לתלמידים בעלי יכולת נמוכה ובינונית לשפר את הלמידה שלהם.

השקעה במשאבים הנבחרים צריכה לשפר באופן משמעותי את הביצוע של התלמידים בעלי ההישגים הגבוהים בהשוואה לשימוש במשאבים הפתוחים.

תוצאות המחקר מציעות שניתן להשתמש בספריות הדיגיטליות באופן נרחב יותר.

איסוף המשאבים הלימודיים לספריה דיגיטלית מונע מהתלמידים לחפש אחר מידע שהם אינם בטוחים כי הוא נכון.

"ספריית החיפוש החקרני ברשת" (Web-Quest Library) תהיה מערכת מתאימה ומומלצת עבור תלמידים חדשים. מאחר וכאשר תלמידים חדשים מיישמים את כלי חיפוש המידע בסביבת למידה דיגיטלית, הם זקוקים לפיגום/תמיכה  כדי למנוע מהם השגת קונספציות שגויות של נושאי הלמידה שלהם.

על כן, היכולת של תלמידי בית הספר לתכנן ולנהל חיפוש בתוך משאבי גוגל אינה זהה ליכולת הנדרשת למצוא חומר בספריה דיגיטלית  מוכנה.
לכן, יש לעודד ממשלות או מוסדות להוראה להקים מרכזי למידה דיגיטליים ולפתח ספריות דיגיטליות שבהן מסדי נתונים לימודיים נכונים ומוכנים עבור הלומדים לצורך חיפוש או ייעוץ.


אולם, קיים חיסרון אחד בשתי הדרכים והוא שהן משתמשות רק בטקסט כדי לחפש ולענות על בעיות.
בשתי הדרכים שצוינו, לא ניתן להכניס תמונות לתוך גליון התשובות במהלך פתרון הבעיה.

על כן, בעתיד מומלץ שהחוקרים יגדילו את הפונקציות של שני הסגנונות כך שניתן יהיה להשתמש בתמונות בעת מתן מענה לבעיות.
יתר על כן, יש לעודד את המנחים להמשיך במתן משאבי מידע מגוונים ובבניית יותר חומרי למידה ברשת של משאבים שנבחרו.


קישור לתקציר המאמר באנגלית


ראה גם:
תפקידם של הנעה ושל פיגום בלמידה שיתופית מקוונת

שיתוף סימניות כחלק מהבניית מידע שיתופית ללמידה מקוונת

הקמת מרכזי משאבים כיתתי בהוראת המדעים ע"י מורים בבית ספר יסודי בחו"ל , ממצאי מחקר

דגמים ודוגמאות של מרכזי משאבים חינוכיים באינטרנט

מה דעתך?

    מעניין וחשוב! ועל זה להוסיף: בכתות נמוכות להעדיף מאגרים נבחרים וסגורים יחסית, ובכתות גבוהות להעדיף יותר (לאחר הכשרה מתאימה כמובן) מאגרים / משאבי ידע פתוחים.

    פורסמה ב 01/09/2013 ע״י אברום רותם
    מה דעתך?