ההשפעה של סיוע רב-לשוני על השתתפות פעילה בקורסי מוּק

Jean-François Colas, Peter B. Sloep, and Muriel Garreta-Domingo. "The Effect of Multilingual Facilitation on Active Participation in MOOCs", International Review of Research in Open and Distributed Learning, Volume 17, Number 4, 280-314, June - 2016

המאמר מדווח על גישה חדשה להתגברות על חסמי השפה והתרבות להשתתפות בקורסי מוּק (Massive Open Online Course –  MOOC).

ההנחה היא שהצבה זה לצד זה של אנגלית כשפת ההוראה, המשמשת לאינטראקציה עם חומרי הקורס, והשפה המועדפת של הלומד כשפת ההשתתפות, המשמשת לאינטראקציה עם עמיתים ועם מסייעים, עדיפה על פני שימוש ב"אנגלית בלבד" לצורך השתתפות בקורס מוּק.

קורס המוּק "טכנולוגיית מידע ותקשורת פעילה" (Hands-On ICT) כלל שבעה צוותים של מסייעים, שכל אחד מהם דואג לקהילת שפה שונה.

המסייעים היו אחראים לקידום השתתפות פעילה והנחיית עמיתים. השוואה בין קבוצות השפה חשפה סדרה של מנבאים לגבי הכוונה ללמוד, חלק מהם הפכו לגלויים כבר בימים הראשונים של קורס המוּק.

ההשוואה חשפה גם ארבעה גורמים קריטיים המשפיעים על השתתפות: סיוע, שפת ההשתתפות, גודל הקבוצה ותחושת הקהילתיות שהתקיימה קודם לכן. הגעה למספר גדול מספיק של משתתפים פעילים במהלך השבוע הראשון הייתה קריטית במיוחד.

המחברים מסכמים שסיוע רב-לשוני מגביר את ההשתתפות בקורסי מוּק בדרכים שונות, ושהסינרגיה בין ארבעת הגורמים שהוזכרו לעיל היא חיונית ליצירת רשת הלמידה התומכת בדינמיקה חברתית של השתתפות פעילה.

גישת המחברים מציעה מטרות עתידיות לפיתוח הפוטנציאל הרב-לשוני והקהילתי של קורסי המוּק.

קישור למאמר המלא

ראו גם:

למידה מווסתת עצמית ותחושת הישג בקורסי מוּק בקרב תלמידי מדעים וטכנולוגיה בבית ספר תיכון

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya