ההשפעה של משאבים חינוכיים דיגיטלים על למידת מתימטיקה

Unianu, Ecaterina Maria1, Purcaru, Monica Ana Paraschiva1, THE IMPACT OF DIGITAL EDUCATIONAL RESOURCES ON LEARNING MATHEMATICS. eLearning & Software for Education; 2014, Issue 3, p431-434, 4p

 סיכום המאמר נכתב ע"י ד"ר גילה אולשר ממכון מופ"ת

מאז תחילת העידן הדיגיטלי, הלמידה קבלה משמעות אחרת. זו הסיבה העיקרית שחלק נרחב של הפדגוגיה התאימה עצמה לקווי מדיניות חינוכיים חדשים, התנסות מעשית, איסטרטגיות למידה והערכה.

העידן הדיגיטלי מאפשר גישה שונה המתייחסת לסביבת הלימוד, לימוד אסטרטגיות ולמידת משאבים חינוכיים. שינוי זה מורגש ונראה במערכות של לימוד מרחוק, בהן פלטפורמת הלימוד האלקטרוני הינה משאב החינוך הדיגיטלי החשוב ביותר. פלטפורמה זאת מציעה תשובות לשאלות רבות המתייחסות למטרות הלימוד, איסטרטגיות הלמידה, חילופי מידע, תקשורת בין מורים לתלמידים ורשת לימוד טובה.

המטרה העיקרית של מחקר זה, היא, לזהות את התפקיד והחשיבות של פלטפורמת e-Learning עבור סטודנטים המשתתפים בתכניות למידה מרחוק. החוקרים ניסו לזהות את תפיסות הסטודנטים על היתרונות, המגבלות והחסרונות של פלטפורמה זאת כדי לשפר אותה.

במחקר זה נעשה שימוש בשני כלי הערכה עיקריים, הראשון הוא שאלון המתייחס לתפיסות הסטודנטים על תפקיד פלטפורמת e-Learning בלמידת אלגברה וגיאומטריה והדידקטיקה של מתימטיקה. הכלי השני היה SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats) שהיא שיטת תכנון המשמשת להערכת חיזוקים וחולשות. השיטה בוצעה על ידי הסטודנטים מתכניות הלמידה מרחוק. במחקר השתתפו 57 סטודנטים לחינוך לגיל הרך ולבית הספר היסודי.

תוצאות המחקר מצביעות על העובדה שלפלטפורמת e-Learning יש יתרונות רבים בכל הקשור לתקשורת בין מורים לתלמידים ובין התלמידים עצמם על תשובות מידיות או משוב בשעורי הבית, משאבים חינוכיים (הצעת אתרים ברשת להעשרה, קורסים, בעיות באלגברה וגיאומטריה, ספרים אלקטרוניים, אסטרטגיות חינוכיות להוראת מתימטיקה לגיל הרך ולתלמידי בית הספר היסודי, תכנון שעורים להוראת מתימטיקה, מבחני הערכה ועוד). אך לפלטפורמה זאת יש גם מספר חולשות. הסטודנטים זקוקים מדי פעם למשוב פנים אל פנים עם המרצים, בעיקר שזה מגיע לפתרון בעיות, הוראה אינטראקטיבית המתייחסת לפיתוח ועיבוד תמונות ותצוגה גרפית.

מתוצאות מחקר זה אפשר ללמוד על הצורך בהבנה וידע טובים יותר מהו התפקיד של הפלטפורמה המתוקשבת של e-Learning בקשר שבין הסטודנטים. בנוסף , באמצעות המחקר ניתן לזהות דרכים טובות יותר איך לאמץ אסטרטגיות הוראה של e-Learning כדי לשפר למידת סטודנטים.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya