ההשפעה של כתיבת סיכומים על פיתוח מיומנויות קריאה בשפה זרה

Marzec-Stawiarska, Malgorzata. The influence of summary writing on the development of reading skills in a foreign language. System, Jul2016, Vol. 59, p90-99.

המאמר חוקר את ההשפעה של כתיבת סיכומים בשפה זרה על פיתוח מיומנויות קריאה באנגלית כשפה זרה (English as a foreign language) של סטודנטים.

שמונים סטודנטים הלומדים באוניברסיטה השתתפו במחקר ניסויי למחצה שנמשך ששה חודשים. הם חולקו לקבוצות ניסוי וביקורת, שבשתיהן נלמד אותו סילבוס ונקראו אותם טקסטים.

ההבדל בין הקבוצות היה שקבוצת הניסוי כתבה באופן קבוע סיכומים של הטקסטים שהם קראו בעוד שקבוצת הביקורת עסקה במטלות קריאה טיפוסיות של בחינות לידיעת אנגלית: מענה על שאלות במבחנים רבי-ברירה, היגדים של נכון/לא נכון והתאמת מלים.

ההתפתחות של מיומנויות הקריאה של הסטודנטים נמדדה באמצעות הערכת רמת ההבנה שלהם לפני ואחרי קורס לדוברי אנגלית כשפה זרה הכולל כתיבת סיכומים.

המחקר הראה שקיים הבדל מובהק מבחינה סטטיסטית במיומנויות הקריאה בין שתי הקבוצות המציע שלכתיבת סיכום השפעה חיובית על התפתחות הקריאה. לא נמצא מתאם בין ההתקדמות במיומנויות הקריאה של הסטודנטים לבין איכות הסיכומים שהם כתבו.

המחקר מראה שכתיבת סיכומים יעילה מאוד עבור קוראים חלשים יותר. תוצאות המחקר עשויות לסייע בחיפוש אחר טכניקות אפקטיביות לפיתוח הבנה של טקסטים בכיתה ללימוד שפה זרה.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

עקרונות עיצוב עבור למידה אותנטית של אנגלית כשפה זרה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya