ההשפעה של טקסט לעומת תקשורת בווידאו על המשוב של המנחה בקורסים מעורבים

מאת: Jered Borup

Borup, Jered ; West, Richard E ; Thomas, Rebecca. "The impact of text versus video communication on instructor feedback in blended courses', Educational Technology, Research and Development 63.2 (Apr 2015): 161-184.

במחקר זה, המחברים בחנו את התפיסות של הסטודנט ושל המנחה לגבי מתן משוב כתוב ולגבי מתן משוב בווידאו בקורסים המשלבים טכנולוגיה המחברים בין הוראה מקוונת להוראה פנים אל פנים עבור סטודנטים להוראה.

פריטים מה-Feedback Environment Scale שימשו כדי למדוד את התפיסות של הסטודנטים לגבי העברת המשוב ואיכותו.

לא נמצא הבדל מובהק בתפיסות לגבי העברת המשוב ולגבי איכותו בין הסטודנטים שקיבלו משוב בווידאו לבין אלה שקיבלו משוב כתוב.

הראיונות שנערכו עם המנחה ועם הסטודנטים בסוף הסמסטר חשפו מספר הבדלים בשיטות המשוב של המנחה כאשר הם תקשרו באמצעות טקסט בהשוואה לווידאו.

באופן כללי, הסטודנטים והמנחים מצאו שהמאפיינים של המשוב הכתוב אפשרו להם קבלת משוב מאורגן ויעיל יותר, בעוד המאפיינים של הווידאו עודדו תקשורת תומכת ושיחתית יותר.

ניתוח של הערות המשוב בפועל מצא שההערות שניתנו באמצעות הווידאו היו ארוכות יותר ותומכות יותר, בעוד שהמשוב הכתוב הכיל ביקורות ספציפיות יותר.

כאשר מדרגים את סוגי המשוב, הן הסטודנטים והן המנחים ביכרו את היעילות של הטקסט על פני התועלות הריגושיות יותר של הווידאו.

המאמר מסתכם בהשלכות אפשריות עבור מחקר עתידי ובהמלצות עבור הפרקטיקה המשתמשת בתועלות הפוטנציאליות של שתי צורות המשוב.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

הערכות מקוונות של סטודנטים את ההוראה: מה אנו מקריבים עבור המזמינות של הטכנולוגיה?

שימוש במתן משוב באמצעות בלוגים כדי להגביר את הלמידה ואת הרפלקציה העצמית של הסטודנטים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya