ההשפעה של אופן העברת המידע על המסוגלות העצמית של מורה המלמד שפה שנייה

מאת: Scott Kissau

Kissau, Scott; Algozzine, Bob. "The impact of mode of instructional delivery on second language teacher self-efficacy", ReCALL, May2015, Vol. 27 Issue 2, p239-256.

ספרות המחקר מעלה ספקות לגבי ההתאמה של הוראה מקוונת באופן מלא לקורסי הכשרה מסוימים של מורים. בפרט, קורסים מתודולוגיים סומנו במחקר כבלתי מתאימים להוראה מקוונת.

מחקר עכשווי, לדוגמא, המערב סטודנטים להוראת שפה שנייה (L2), מראה כי מורים לעתיד שהשלימו הדרכה מתודולוגית מקוונת היו פחות בטוחים ביכולותיהם ללמד תלמידי שפה שנייה לעומת עמיתיהם שסיימו קורס הוראה זהה במסגרת של פנים אל פנים.

כדי לטפל במגבלות ההוראה המקוונת, תוך שמירה על יתרונותיה, הוצע פיתוח ויישום של קורס מתודולוגי מעורב.

בעקבות המלצה זו, החוקרים פיתחו ויישמו קורסים מעורבים למתודולוגיה של הוראת שפה שנייה ששיקפו את הקיום המוקדם של הקורסים המקוונים וקורסי הפנים אל פנים השקולים להם.

תוך שימוש במתודולוגיה מעורבת, החוקרים ערכו השוואה בשלוש דרכים של אופני העברת מידע (מקוונת, פנים אל פנים ומעורבת) כדי לחקור את ההשפעה שלהם על המסוגלות העצמית של סטודנטים להוראת שפה שנייה.

אף על פי שהתוצאות הראו שכל שלושת סוגי ההוראה יכולים להיות אפקטיביים באופן שווה בהגברת הביטחון של הסטודנטים, הם גם הדגישו את הפוטנציאל של הוראה מעורבת לטפל במגבלות של הוראה מקוונת ושל הוראה פנים אל פנים.

הממצאים גם הדגישו שצפייה או השתתפות בהדגמות חיות של אסטרטגיות הוראה בקורסי מתודולוגיה בהשכלה הגבוהה אינן מספיקות. כדי להרגיש בטוחים ביכולות ההוראה שלהם, הסטודנטים להוראה זקוקים להזדמנויות במהלך הקורס שלהם כדי ליישם את מה שהם למדו בכיתות.

המחקר מעלה הצעות מבוססות-מחקר רבות כדי לשפר את העיצוב של קורסי מתודולוגיה מעורבים, ומשמש במה כדי ליידע על ההתפתחות של קורסי מתודולוגיה מעורבים עתידיים.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya