ההשלכות של מודל למידה קונקטיביסטי של בלוג והתפקיד המשתנה של הוראה ולמידה

Garcia, Elaine; Elbeltagi, Ibrahim; Brown, Mel; Dungay, Kerry. "The implications of a connectivist learning blog model and the changing role of teaching and learning", British Journal of Educational Technology, Jul2015, Vol. 46 Issue 4, p877-894.

בעוד השימוש בכלי Web 2.0 ובייחוד בבלוגים הופך לפופולארי יותר ויותר בהשכלה הגבוהה ונראה כמקדם את הלמידה, ידוע מעט יחסית לגבי האופן שבו כלים אלה עשויים להשפיע על האופן שבו הוראה ולמידה עשויות להשתנות כתוצאה משימוש בהם.

בתוך הקשר זה נוצר מודל הלמידה הקונקטיביסטי. מאמר זה מפתח את המודל כדי לשקול את ההשלכות לגבי האופן שבו השימוש בבלוגים עשוי לשנות את האופן שבו מתרחשת ההוראה והלמידה.

מחקר זה בוחן חקר מקרה לגבי שימוש בבלוגים קולקטיביים של סטודנטים, ששימשו כחלק ממודול שהוערך באופן פורמלי במוסד להשכלה גבוהה.

חקר המקרה שימש כדי לחקור את האופן שבו ניתן לראות כי ההוראה והלמידה משתנות דרך מודל למידה קונקטיביסטי של שימוש בבלוג.

מחקר מקרה זה, נראה כי הקונקטיביזם מספק מודל תיאורטי עבור הדרך שבה הוראה ולמידה עשויות להשתנות כתוצאה משימוש של הלומדים בבלוגים.

אולם, ההתנסות של אנשי הסגל ושל הסטודנטים שהשתתפו בפרויקט מציעה כי בעוד שניתן לזהות מספר אלמנטים של המודל הקונקטיביסטי, אלמנטים אלה אינם נתפסים באופן אוניברסלי בקרב כל הסטודנטים.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

אתגרים להנעה עצמית עבור מעורבות הסטודנטים בתנועה החינוכית הפתוחה עם קורסי MOOC

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya