ההסתגלות של המורה למרחבי למידה אישיים

מאת: Craig Deed

Deed, Craig; Lesko, Thomas M.; Lovejoy, Valerie. "Teacher adaptation to personalized learning spaces", Teacher Development, Vol. 18 Issue 3, p369-383.

מאמר זה מתייחס לשאלה: כיצד מורים יכולים להתאים את פרקטיקת הכיתה שלהם כדי ליצור מרחבי למידה אישיים?

מרחבי למידה אישיים מסתמכים באופן קונספטואלי על ניסיונות של מספר עשורים להפוך את הלמידה לאישית ולפתוח את הכיתות, הן באופן וירטואלי והן באופן פיזי. הם מאופיינים על ידי אינטראקציות מכוונות ואקטיביות בין ההקשר, המורה והתלמידים.

מוצגים שני חקרי מקרים של מורים מבתי ספר באוסטרליה, המגיבים לבנייני בית ספר חדשים בעלי מרחבים פתוחים על ידי התאמת הפרקטיקה שלהם. הממצאים העיקריים שנידונים הם ההשפעה של ההקשר על הסקת המסקנות של המורים, ופעולת המורים בעת ביסוס של סביבות למידה חלופיות.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya