הדגשים חדשים בהוראת העברית; הבנת טקסטים וכתיבתם במקום דקדוק


מקור וקרדיט : עיתון קו לחינוך


בראיון לקו לחינוך מספרת המפמ"רית לעברית, מזל שיניאק, כי מדובר במעבר מהתמקדות בדקדוק להתמקדות בהבנת טקסטים וכתיבתם.

לדבריה, בכיתות ז' ו-ח' בחטיבות הביניים עוסקים בעיקר בהבנת הנקרא. לעומת זאת, כיתה ט' נתפסה עד כה כשנת מעבר, שבה המורים לעברית התמקדו בהוראת הדקדוק. לדברי שיניאק, המורים סברו, בטעות, שנושא הבנת הנקרא כבר הוטמע אצל התלמידים בכיתות ז' ו-ח', והעדיפו לעסוק בעיקר בדקדוק, נושא המהווה 50% מהציון בבחינת הבגרות. מתברר כי הידע שניתן בהבנת הנקרא בכיתות ז' וח' אינו מספיק. ההנחיה שניתנה השנה למורים היא להמשיך ולטפח גם בכיתה ט' את הבנת הנקרא, הכתיבה ופיתוח אוצר המילים ומשמעותן.

לדברי המפמ"רית לעברית, כדי לשפר את הבנת הנקרא צריך להטמיע עבודה מעשית, שמשמעותה התנסות רבה בקריאת טקסטים ולא לימודים תיאורטיים. משה"ח מבקש להעניק לתלמידים כלים יעילים לקריאה ביקורתית באמצעות קריאה והבנה של טקסטים. לדברי שיניאק, יש לזכור שבבגרות בלשון מהווה הבנת הנקרא 50% מהציון, באמצעות "אנסין", שהתלמידים נדרשים לקרוא קריאה ביקורתית, לסכם ולהעריך. כמו כן בודקים כל המבחנים הבינלאומיים אוריינות - היכולת להבין טקסט מדעי. הטקסטים שאותם ילמדו תלמידי כיתה ט' הם אמצעי ללמד הבנת הנקרא, רטוריקה וכתיבה.

הנושאים של הטקסטים ילקחו מעולמם של התלמידים, כתבי עת, אנציקלופדיות וספרי הלימוד. לדברי שיניאק, המורים אינם צריכים "להמציא את הגלגל מחדש", ויכולים לקחת טקסטים מספרי הלימוד במקצועות שונים, למשל בהיסטוריה ואזרחות, או מאסופות של טקסטים שפרסם הפיקוח על הוראת העברית. בנוסף להבנת טקסטים יינתן דגש רב לכתיבה, שהיא לדברי המפמ"רית לעברית הפעילות המורכבת והקשה ביותר מבחינת הדרישות הקוגניטיביות.

לדבריה, קריאת טקסטים רבים וניתוחם מסייעת לשיפור הכתיבה. האסטרטגיה שהמורים צריכים לנקוט בה היא של "הקורא ככותב" - התלמידים ילמדו באלו אמצעים נוקטים מחברי הטקסטים ויאמצו אותם גם בכתיבתם.

שיניאק מנחה את המורים לעברית לשים דגש על התהליך ולא רק על התוצר הסופי של הכתיבה. במסגרת זו יכין כל תלמיד תלקיט (פורטפוליו) שיתעד את תהליך הכתיבה הכולל שעבר ויכיל את טיוטות הכתיבה שלו. לדברי שיניאק, לכל תלמיד יש רמת כתיבה התחלתית, ולכן יש להתייחס בציון שלו לתהליך שעבר ולשיפור שחל ברמתו.

מקור וקרדיט : עיתון קו לחינוך
הגיליון השבועי של קו לחינוך

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya