הגילוי של מאמצי המורה להבנת זהות העבודה והרלוונטיות שלה למדע

מאת: M Smith , A Darfler

Smith, M., & Darfler, A. (2012). An Exploration of Teachers' Efforts to Understand Identity Work and its Relevance to Science Instruction. Journal Of Science Teacher Education, 23(4), 347-365.

מחנכים בארה"ב הביעו דאגה מהתופעה שתלמידים רבים מתרחקים מלימוד מדעים ויש להם עניין מועט בפיתוח קריירות מדעיות.
הישגי תלמידי כתה ח', מבחינה לאומית, אינם נבדקים מאז שנת 1996 אבל הישגי תלמידי כתות י"ב ירדו באופן משמעותי. החסרון במאמצי הרפורמה החינוכית, הוא חוסר תשומת לב לצרכים ההתפתחותיים של התלמידים.

לימוד מדעים צריך לאפשר לתלמידים ללמוד על עצמם, לפתח ולשפר את כישוריהם, להגדיר את הערכים שלהם לחקור את האינטרסים האישיים ולהבין את חשיבות המדע להם ולאחרים. תכנית לימודים יעילה לבית הספר התיכון דורשת תשומת לב להתפתחות הזהות העצמית של התלמידים, שזו משימת המפתח ההתפתחותית בגיל הנעורים. מורי מדעים בבית הספר התיכון השתתפו בקורס שנמשך 8 שבועות שהיה ממוקד להבנת התפתחות הזהות בגיל הנעורים ושיטות לזהות ולהגדיר זהות. תמלילים של דיונים מקוונים של מורים וכן סוגיות חשובות נותחו על מנת לקבוע את תפיסת העבודה על זהות התלמידים בכיתה. המורים זיהו מספר גורמים תומכים ומספר גורמים המהווים מכשול ואלה חולקו לשתי קטגוריות רחבות של סוגי התייחסות ללימוד נושא הזהות: ידע המורה, הזדמנויות הכשרה ותמיכה מנהלתית, או חוסר שלהם ובקבוצה שניה, גמישות בתכניות הלימודים, סטנדרטיזציה של המבחנים והגדלת אחריות המורה.
במאמר נדונו השלכות על צמיחת התלמיד וההתפתחות המקצועית של מורי מדעים.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya