הגברת ההנעה בקורסים מקוונים עם תמיכה של מכשיר נייד: מחקר השוואתי

Chaiprasurt, Chantorn; Esichaikul, Vatcharaporn. "Enhancing Motivation in Online Courses with Mobile Communication Tool Support: A Comparative Study", International Review of Research in Open & Distance Learning, Jul2013, Vol. 14 Issue 3, p377-400.


המאמר משווה את ההנעה בין קבוצות של לומדים שלמדו באמצעות קורס מקוון המבוסס על מערכת למידה מקוונת (e-learning) עם תמיכה של מכשירים ניידים וללא תמיכה של מכשירים אלה בהתאמה.

מכשירים אלה, המיושמים בטלפון נייד, מרחיבים את השימוש במערכת ניהול למידה (LMS) קיימת מסוג Moodle תחת ההדרכה של מסגרת עבודה של מכשירים ניידים.

מסגרת עבודה זו נחשבת לאפקטיבית בקידום ההנעה של הלומד ועידוד האינטראקציה בין הלומדים לבין המנחים כמו גם בקרב עמיתיהם של הלומדים בסביבות הלמידה המקוונות.

נעשה שימוש במערך מחקר דמוי- ניסוי כדי לחקור מבחינה אמפירית את ההשפעה של מכשירים אלה על ההנעה של הלומד תוך שימוש בהערכה סובייקטיבית (לגבי תשומת לב, רלוונטיות, ביטחון, שביעות רצון ויכולת חברתית) והערכה אובייקטיבית (לגבי השתמטות, מעורבות וביצוע אקדמי).

התוצאות מראות שהשימוש במכשירים ניידים היה אפקטיבי בשיפור ההנעה של הלומד, בייחוד במונחים של תשומת לב ומשתנים של מעורבות.

נמצאו הבדלים משמעותיים מבחינה סטטיסטית בהנעה הסובייקטיבית, עם רמה גבוהה שהושגה על ידי הלומדים בקבוצת הניסוי (שנתמכה על ידי המכשירים  הניידים) מאשר בקרב הלומדים בקבוצת הביקורת (שלא נתמכה על ידי המכשירים הניידים ).

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראה גם:

התמדת לומדים בקורסים מקוונים: הבנת הגורמים המרכזיים

לקראת גיבוש תיאוריה לחקר הנעה של לומדים בלמידה מרחוק המבוססת על עקרונות הפסיכולוגיה החיובית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya