הבנת הלמידה של ילדים קטנים דרך משחק: בניית פדגוגיות משחקיות

Broadhead, Pat; Burt, Andy. "Understanding Young Children's Learning through Play: Building Playful Pedagogies", Routledge, Taylor & Francis Group 2011.


הטקסט האקטואלי הזה מציג, מפתח תיאוריה ומיישם בפועל שני מושגים חשובים שתומכים כעת בפרקטיקה בשנים המוקדמות: "למידה דרך משחק" ו"פדגוגיות משחקיות".

במחקר האורך שלהם של סביבות משחק בפנים ובחוץ בילדות המוקדמת, המחברים משתמשים בחומר מצולם, בשיחות עם ילדים, ברפלקציה, בתצפית, ובראיונות עם הורים ואנשי צוות.

טקסט זה, המבוסס על מחקר, מציע תובנות נרחבות לתיאוריות קשורות, כמו גם משתמש במיומנויות ובידע של המחברים כחוקרים וכמורים בכיתה כדי לספק הזדמנויות לרפלקציה אישית ואפשרויות ליישום פרקטי במסגרות ובכיתות של הילדות המוקדמת.

הספר הזה מתאר כיצד הנושאים של משחק אצל ילדים משקפים את האינטרסים שלהם, את ההתנסויות, את הידע שנצבר בבית ובבית הספר ואת המורשת התרבותית שלהם. על ידי הצגת האופן שבו ילדים הופכים למיומנים ומכירים את סביבות המשחק הפתוחות,

המחברים מתארים כיצד מיומנויות השיתופיות של הילדים מתפתחות במשך הזמן כאשר הם הופכים קשורים לקהילות של לומדים. לצד דוגמאות לגבי למידה של ילדים דרך משחק, הספר מתייחס גם להשלכות של שימוש במשאבים וארגון מסגרות משחק באמצעות פדגוגיות משחקיות המקשרות לתכנית הלימודים של Early Years Foundation Stage.

קישור לתקציר הספר במאגר ERIC

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya